COMBI etsii rakentamisen nollaenergiaratkaisuja Tampereella

05 toukokuuta 2015
Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan laitoksen kaikkien aikojen suurimmassa tutkimushankkeessa selvitetään palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä haasteita ja ratkaisuja. Ramboll on mukana hankkeessa rakenneteknisenä ja sisäilma-asiantuntijana sekä sparraamassa hankeprosessien kehittämistä ja rakennusten toimivuuden varmistamista. Kolmevuotisen hankkeen kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa.

Ota yhteyttä

Inari Weijo

Inari Weijo

Toimialapäällikkö, Korjausrakentaminen
P: +358 50 360 7230

Timo Turunen

Johtava asiantuntija, Korjausrakentaminen
P: +358 40 535 1023

Jukka Lahdensivu

Johtava asiantuntija, Korjausrakentaminen
P: +358 400 733852

Suurelta osin uudisrakentamiseen keskittyvän COMBI-hankkeen (Comprehensive Development of Nearly Zero-Energy Municipal Service Buildings) tavoitteena on palvelurakennusten kuten koulujen, päiväkotien, sairaaloiden ja erityisryhmien palveluasumisen yksiköiden energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien vaikutusten ja ongelmien selvittäminen ja ratkaiseminen. Päätutkimusmetodeina ovat laskennalliset tarkastelut ja case-kohteissa tehtävät käytännön mittaukset ja haastattelut.

Hanke koostuu yhteensä viidestä työpaketista, joista Rambollin osaaminen ja panostus keskittyy rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan ja sisäilman olosuhteisiin (työpaketti 3) sekä hankeprosessien kehittämiseen ja rakennusten toimivuuden varmistamiseen (työpaketti 5).

― Rambollin tavoitteena on tuoda hankkeeseen hyvää sisäilmaosaamistaan sekä saada tutkimuksessa kehitettäviä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia toimintatapoja ja korjausratkaisuja osaksi Rambollin Terve Talo -pakettia, kertoo projektin yhteyshenkilönä toimiva Inari Weijo Rambollista.

Hanke on Tampereen talousalueen kärkihanke Tekesin INKA-ohjelmassa rakentamisen osa-alueella. INKA-ohjelman lisäksi se saa rahoitusta myös osallistuvilta yrityksiltä. COMBI-hankkeeseen osallistuu 38 yritystä, kahdeksan pirkanmaalaista kuntaa Tampereen johdolla sekä Helsingin kaupunki.

Lue lisää TTY:n verkkosivuilta

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites