Eduskunnan kanslian uusi strategia korostaa yhteistyötä ja ajassa kehittymistä

04 tammikuuta 2017
Eduskunnan kanslian uusi strategia aikajänteelle 2016-2019 laadittiin HAUS Kehittämiskeskus Oy:n ja Rambollin johdon konsultoinnin yhteisenä hankkeena. Strategiaprosessia määritti aito avoimuus. Kanslian henkilökunta sekä sidosryhmät osallistuivat aktiivisesti prosessin eri vaiheisiin.
(c) Hanne Salonen / Eduskunta - Kuvassa vasemmalta pääsihteeri Maija-Leena Paavola, Ari Sihvola - Haus kehittämiskeskus, palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula ja Janne Marniemi - Ramboll

(c) Hanne Salonen / Eduskunta - Kuvassa vasemmalta pääsihteeri Maija-Leena Paavola, Ari Sihvola - Haus kehittämiskeskus, palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula ja Janne Marniemi - Ramboll

Ota yhteyttä

Janne Marniemi

Director
P: +358 40 704 6318

Eduskunnan kanslian strategiatyö tuli ajankohtaiseksi kevättalvella 2016 edellisen strategiakauden päättyessä ja uuden pääsihteerin aloittaessa tehtävässään. Rambollin johdon konsultoinnista strategiaprosessia tuki johtaja Janne Marniemi.

― Moni organisaatio pitää itseään ainutkertaisena, mutta eduskunnan kanslia todella on sitä. Organisaation erityinen luonne toi työhön merkittäviä reunaehtoja ja näkökulmia, jotka piti huomioida läpi strategiaprosessin, Janne Marniemi summaa.

Prosessi noudatti klassista strategiatyön kaavaa toimintaympäristön analyysistä strategian toimeenpanosuunnitelmaan. Strategiaprosessissa korostettiin eritoten viestintää, osallistamista ja eduskunnan kanslian sisäistä arvokeskustelua. Eduskunnan kanslian henkilöstö osallistui merkittävällä tavalla strategian sisältöjen valmisteluun henkilöstötilaisuuksissa ja toimintayksikköjen keskusteluissa. Arvojen jalkauttamista varten koulutettiin arvolähettiläitä, joiden tehtävänä oli ohjata, tukea ja dokumentoida yksiköissä käytyjä arvokeskusteluja. Kanslian henkilöstön lisäksi prosessiin osallistui laajalti median, poliittisten puolueiden, keskeisten ministeriöiden sekä muiden yhteistyökumppaneiden edustajia.

Eduskunnan kanslian toiminta-ajatus on määritelty laissa, eli tehtävänä on luoda eduskunnalle edellytykset suorittaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät. Rambollin vastuukonsultti Janne Marniemi korostaakin, ettei eduskunnan kanslian strategia ota kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, vaan siihen, miten kanslia voi parhaalla mahdollisella tavalla tukea lainsäädäntötyötä:

― On ollut tärkeää pitää erillään se, mikä on politiikkaa ja mikä virkamiestyötä. Eduskunnan kanslia on virkamieskoneisto, joka tukee poliittista päätöksentekoa sekä viestii eduskunnasta tärkeitä asioita kansalaisille.

Eduskunnan kanslian visioksi 2019 valittiin ”Yhdessä demokratian parhaaksi – ajassa kehittyen”.

― Visio kertoo siitä, että johtamisessa ja kanslian muussakin toiminnassa edistetään osastorajat ylittävää yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Yhteistyö jo strategiatyön aikana kanslian sisällä oli itselleni myönteinen yllätys. Keskustelu- ja työskentelyilmapiiri oli avoin ja innostava. Oli myös hyvä ajatus kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita ja saada heiltä herätteitä omaan strategiatyöhömme, eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola kertoo.

― Yhteistyö Rambollin Janne Marniemen kanssa toimi erinomaisen hyvin. Hän toi työhön oman vankan asiantuntemuksensa ja ohjasi prosessia juuri niin kuin hyvän konsultin kuuluukin. Ei tyrkyttäen omia näkemyksiään, vaan hienovaraisesti kertoen, miten missäkin vaiheessa kannattaisi edetä kuunnellen ja ottaen huomioon samalla kanslian omien asiantuntijoiden mielipiteitä, pääsihteeri Paavola toteaa.

Kuvassa vasemmalta pääsihteeri Maija-Leena Paavola, Ari Sihvola - Haus kehittämiskeskus, palvelukeskuksen päällikkö Outi Hannula ja Janne Marniemi - Ramboll.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut