Ramboll Green Market Study 2014 julkaistu

10 marraskuuta 2014

Ramboll Green Market Study 2014 on Pohjoismaisen vihreän rakentamisen tilaa ja trendejä kartoittava tutkimus, jota on toteutettu vuodesta 2008 lähtien. Tutkimus tehtiin nyt neljättä kertaa. Tänä vuonna tarkastelimme kestävän kehityksen liiketoimintamalleja ja tiedon hallintaa sekä selvitimme alan uusia innovaatioita ja viestintää.

Tutkimuksen mukaan alalla vallitsee yhteinen näkemys uusien teknologioiden yleistymisestä ja kehittymisestä. Innovaatiot nähdään keskeisenä osana todellista kestävää ja ympäristöystävällistä rakennuskantaa. Lisäksi parantunut ympäristötietoisuus on lisännyt vuokralaisten kiinnostusta ja halua saada tietoa ympäristövaikutuksistaan.

Vuokralaisten ja rakennusten omistajien syvempi yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia yhä laajenevassa ympäristövaikutusten seurannassa. Kyselyvastaajat uskovat vahvasti lainsäädännön ajavan alan ympäristövaikutusten huomiointia Pohjoismaissa. Alan uskotaan kehittyvän myös koulutuksen, sekä kansainvälisten konferenssien ja asiantuntijayhdistysten jakaman tiedon  kautta.

Käyttäjän rooli kiinteistöalan asiakkaana on vahvistunut, minkä tuloksena myös käyttäjäryhmän vastausten määrä kasvoi. Myös kokonaisvastaajamäärä oli suurempi kuin aikaisemmilla kerroilla.

Kiristynyt taloudellinen tilanne, uudet tekniset järjestelmät ja viestinnän roolin kasvanut merkitys heijastuvat alan kehitykseen. Kehitys on  johtanut resurssien käytön tehostumiseen sekä vihreiden rakennusten ja sidosryhmien yhteistyön merkityksen kasvamiseen.

Kestävä kehitys on jo osa yritysten strategisia päätöksiä. On kiinnostavaa nähdä, miten ja milloin vastaajien tunnistamat uudet innovaatiot ja liiketoimintamahdollisuudet alkavat realisoitua.

Toivomme, että löydät GMS 2014 julkaisusta hyödyllistä ja kiinnostavaa tietoa. Arvostamme palautettasi, jonka voit lähettää osoitteeseen greenmarketstudy@ramboll.fi

Lämmin kiitos kaikille vastaajille osallistumisesta!

Lue lisää Kestävän rakentamisen palveluistamme

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut