Ramboll arvioi ympäristövaikutukset: Helsingin Energian biopolttoainehankkeelle Hyvä YVA -palkinto

19 maaliskuuta 2015

Lehdistötiedote 19.3.2015

Helen Oy on palkittu YVA-menettelystä Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen –hankkeessa. Rambollin toteuttama YVA-hanke sai erityiskiitosta vuorovaikutuksen ja kansalaisten osallistumisen erinomaisesta hoidosta. Hyvä YVA -palkinto julkistettiin valtakunnallisten YVA-päivien yhteydessä Helsingissä 19.3.

Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen palkittiin vuoden 2015 YVA-hankkeena. Rambollin toteuttama YVA-hanke sai erityiskiitosta vuorovaikutuksen ja kansalaisten osallistumisen erinomaisesta hoidosta.

Helsingin Energian biopolttoaineiden käytön lisääminen palkittiin vuoden 2015 YVA-hankkeena. Rambollin toteuttama YVA-hanke sai erityiskiitosta vuorovaikutuksen ja kansalaisten osallistumisen erinomaisesta hoidosta.

Ota yhteyttä

Joonas Hokkanen

Johtava asiantuntija
P: +358 400 355 260

Palkinnon myöntäneen Yva ry:n perustelujen mukaan YVA-menettelyssä oli vuorovaikutukseen ja sidosryhmätoimintaan panostettu poikkeuksellisen hyvin. Hankevastaavana toimineen Helenin (2014: Helsingin Energia) tavoitteena on ollut luoda vuorovaikutusmenettelyt, joiden avulla vuorovaikutusta voidaan jatkaa YVAn päättymisen jälkeenkin läpi hankkeen koko elinkaaren. Sidosryhmätyössä on käytetty monipuolisesti eri menetelmiä, kuten haastatteluja ja luontokävelyitä, ja menestyksellisesti tavoitettu laaja joukko osallistujia.

― Olen ylpeä kollegoistani ja hankekumppaneistamme ja iloinen palkinnon kautta heille osoitetusta arvostuksesta. Asiantuntijamme niin kirjoituspöytien ääressä kuin voimalaitoksilla taipuivat hankkeessa työtapoihin, joita ei teknisissä korkeakouluissa opeteta. Ennen kaikkea palkinto kuuluu kuitenkin kiinnostuneille kaupunkilaisille, jotka toivat arviointiin tietämyksensä omasta lähiympäristöstään, sanoo kehityspäällikkö Minna Näsman Helen Oy:stä.

— Työ oli erittäin vaativa. Sitä tehtiin paitsi ympäristövaikutusten merkittävyyden tunnistamiseksi myös Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksentekoa, asemakaavoitusta ja myöhempiä lupavaiheita varten. Vaikutuksia arvioitiin Salmisaaressa, Hanasaaressa sekä Vuosaaressa. Vaikutusten riippuvuussuhteet edellyttivät niin Helenin kuin Rambollinkin parhaiden asiantuntijoiden saumatonta yhteistyötä. Rambollista työhön osallistui noin 20 asiantuntijaa, kertoo YVA:n projektipäällikkönä toiminut Joonas Hokkanen Rambollista.

Rambollin toteuttama YVA on palkittu myös vuosina 2009 ja 2012.

Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA (ympäristövaikutusten arviointimenettely) ja Hyvä SOVA (suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi) -palkinnot kannustukseksi ja huomion kiinnittämiseksi johonkin vaikutusten arvioinnin kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan.

Lisätietoja www.yvary.fi

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites