Helsingin uuden yleiskaavan luontovaikutukset arvioitu

26 marraskuuta 2014
Tuoreen yleiskaavaluonnoksen mukaan Helsingistä visioidaan urbaania raideliikenteen verkostokaupunkia, jossa olisi vuonna 2050 noin 250 000 asukasta enemmän kuin nyt. Kaupungin kasvu tiivistyy erityisesti poikittaisten runkoyhteyksien ja suurten väylien varsille. Kaavaa varten tehty luontovaikutusten arviointi on laadittu Rambollissa.
Rakentamisen tiivistyminen mahdollistaisi Hämeenlinnanväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi, joka osaltaan suojaisi puistoaluetta melulta.

Rakentamisen tiivistyminen mahdollistaisi Hämeenlinnanväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi, joka osaltaan suojaisi puistoaluetta melulta.

Helsingin maapinta-alasta 47 % on viheralueita, jotka säilyvät uudessa yleiskaavassa suurelta osin nykyisellään. Keskuspuiston länsireunaan, moottoritien kupeeseen suunnitellut asuin- ja liikerakennukset mahdollistaisivat Hämeenlinnanväylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi, joka osaltaan suojaisi puistoaluetta melulta. Puolustusvoimilta vapautuviin saariin voitaisiin rakentaa uusia viheralueita.

― Uusi yleiskaava on strateginen maankäytön suunnitelma, jonka vaikutuksista luontovaikutusten arviointi antaa tietoa. Tulosten perusteella voidaan tehdä päätelmiä kaavaratkaisun vaikutusten suunnasta sekä alueellisista painopisteistä. Kaavaehdotus valmistellaan luonnoksesta saatujen lausuntojen ja palautteiden perusteella ja samassa yhteydessä kuullaan mm. luonnonsuojelujärjestöjä, luontoselvitystyötä Rambollissa johtanut ryhmäpäällikkö Tarja Ojala kertoo.

Ramboll sovelsi arvioinnissa Suomen ympäristökeskuksen IMPERIA-hankkeessa kehitettyjä menetelmiä. Luontovaikutusten arvioinnin laatimisesta vastasi kymmenhenkinen arviointityöryhmä. Ramboll vastaa myös yleiskaavan erillisestä Natura-arvioinnista, joka valmistuu keväällä 2015.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites