Jyväskylän Vuokra-asunnot panostaa puhtaudenhallintaan

14 tammikuuta 2019
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on jo kymmenen vuoden ajan pitänyt puhdasta sisäilmaa yhtenä keskeisimmistä rakennustensa ominaisuutena. Tämä on käytännössä onnistunut kiinnittämällä sisäilman laatutekijöihin huomiota rakennushankkeiden alusta asti – yhteistyössä Rambollin asiantuntijoiden kanssa.
Jyväskylän ilmakuva

Jyväskylän ilmakuva

Ota yhteyttä

Nina Poikonen

Asiantuntija, P1-rakentaminen ja kiinteistöpalvelut
P: +358 (50) 3139307

Perusta rakennuksen sisäilman puhtaudelle on järkevää luoda jo aivan rakennushankkeen alussa. Näin puhtaan sisäilman takaavat ratkaisut tulevat käyttöön kaikessa suunnittelussa, niin ilmanvaihdossa kuin myös rakennusmateriaalivalinnoissa. Ja kun suunnittelussa on koko ajan mukana puhtaudenhallinnan asiantuntijanäkökulma, myös työmaa on alusta lähtien tietoinen näistä ratkaisuista.

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy käynnisti yhteistyön Rambollin kanssa jo vuonna 2007 tavoitteenaan aluksi parantaa siivouksen laadunvalvontaa. Kolme vuotta myöhemmin JVA teki päätöksen soveltaa kaikissa hankkeissaan puhtausluokan P1 mukaisia vaatimuksia.

– Rambollin suosituksesta muutimme monia käytäntöjämme tiukemman luokituksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvä esimerkki on Kisakadun kohteemme, jossa työmaalle muun muassa perustettiin erilliset työpisteet laastinsekoitusta ja sirkkelöintiä varten, ja alakattojen kätköihin jäävät pinnat puhdistettiin kontrolloidusti ennen alakattorakenteiden sulkemista. TP-indeksin minimitavoitteena oli kaikilla puhtaudenhallinnan osa-alueilla 92 prosenttia. Tehtyjen toimenpiteiden merkitys selkeni kaikille osapuolille Rambollin työmaalla pitämän P1-koulutuksen ansiosta, kertoo Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n projekti-insinööri Pasi Kolu.

Jyväskylän Vuokra-asunnot on soveltanut P1-rakentamisen mukaisia käytäntöjä jo 11 hankkeessa yhdessä Rambollin puhtaudenhallinta-asiantuntijoiden kanssa. Entistä paremman sisäilman lisäksi P1-rakentaminen on tuonut työmaille - ja sitä kautta valmiiden talojen asukkaille - muitakin hyötyjä.

Kaikki hyötyvät

Kun työmaalla on hoidettu pölynhallinta, jätehuolto ja materiaalivalinnat puhdasta sisäilmaa ajatellen, siitä hyötyvät luonnollisesti sekä rakennuttaja että talon tulevat asukkaat. Työmaan näkökulmasta on tärkeää myös se, että samalla paranee myös työturvallisuus ja -terveys, pohtii Rambollin asiantuntija Nina Poikonen.

Poikonen kertoo suhtautumisen puhtaudenhallintakysymyksiin aivan alussa vaihdelleen työmaittain. Kun vähitellen ilmeni, että P1-luokan kriteerien soveltaminen on myös työmaan välitön etu, asenteet ovat Poikosen mukaan olleet varauksettoman myönteiset.

– Ammattilaiset ymmärsivät nopeasti, että tässä on kyse paljon muustakin kuin pelkästään tarkemmasta siivouksesta. Esimerkiksi työvaiheiden oikea järjestys ja aikataulutus, pölyn syntymisen estäminen ja urakoitsijoiden hyvä yhteistyö ovat avainasemassa. Myös materiaalihukka pienenee, mikä kaiken lisäksi tukee kestävän kehityksen tavoitteita, Poikonen toteaa.


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites