Kuninkaantammen suunnittelu kiinnostaa ympäristörakentamisen tutkijoita ja opiskelijoita

09 marraskuuta 2021
Pohjois-Helsinkiin on rakennettu pian kymmenen vuoden ajan Kuninkaantammen ilmastoviisasta asuinaluetta. Tavoitteena on ollut kaavoituksesta lähtien kokonaisvaltainen vastuullisuus. Luonnonmukaisen hulevesi- ja ympäristösuunnittelun kautta on luotu myös viihtyisää kaupunkiympäristöä. Kokemuksia jaetaan nyt avoimesti hankkeen sisällä ja alan asiantuntijoille.

Ota yhteyttä

Aino-Kaisa Nuotio

Suunnittelupäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 400 995217

Kuninkaantammen ilmastoviisasta asuinaluetta on rakennettu Pohjois-Helsinkiin vuodesta 2013 lähtien. Ramboll on ollut mukana alueen suunnittelussa asemakaavan tueksi laaditusta teknis-taloudellisesta selvityksestä saakka. – Paras lopputulos saavutetaankin, kun ympäristökysymykset huomioidaan jo kaavoitusvaiheessa, toteaa Rambollin maisema-arkkitehti Aino-Kaisa Nuotio.

Myös rakentamisen aikana on noudatettu kestävän kehityksen arvoja. Maa-aineksia ja tunnelilouhetta on kierrätetty vastuullisesti, mikä on tuottanut ympäristö- ja kustannussäästöjä. Rakentamisen kannalta heikkolaatuisia savikerroksia on esikuormitettu painopenkereillä. – Ne on toteutettu alueen joukkoliikennetunnelin louhinnasta syntyneellä kiviaineksella, Nuotio sanoo. Myöhemmin murskattua kiviainesta on käytetty muun muassa katurakentamisessa.

Dynaaminen kasvillisuus hehkuu Helene Schjerfbeckin väreissä

Kuninkaantammesta ollaan luomassa yli 5000 helsinkiläisen vehreää ja viihtyisää asuinaluetta. Viherkattoja ja -seiniä on paljon, ja keskusta-alue on pyhitetty kävelylle ja pyöräilylle. Puistot rajaavat aluetta liki joka suunnasta, ja viimeisimpänä valmistuu Ellen Thesleffin puisto, joka jatkaa suomalaisten naistaiteilijoiden mukaan nimettyjen puistoalueiden sarjaa.

– Aiemmin paikalla on sijainnut Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos, jonka altaat on täytetty orgaanisella maa-aineksella jo ennen alueen kaavoitusta, Nuotio kertoo. Rambollin ympäristökonsultit ja geoteknikot ovat auttaneet altaiden eristämisessä stabiileiksi ja turvallisiksi, jolloin alueella vältettiin valtavat maamassojen siirrot. – Puistoon on tulossa muun muassa palstaviljelyalueita ja oma hiekkapohjainen ja kirkasvetinen Palettilampi uimapaikkoineen.

Luonnon monimuotoisuus on Kuninkaantammessa tärkeä arvo. Alueelle on kylvetty kukkivia niittyjä ja istutettu Mustilan taimitarhan erikoispuita. Niittyjen pohjana on käytetty alueelta pois kuorittuja pintamaita, joiden omaa siemenpankkia on täydennetty niittykasvien siemenillä. Alueella on hyödynnetty poikkeuksellisen paljon myös monilajista dynaamista kasvillisuutta.

– Dynaaminen kasvillisuus saa kehittyä kasvupaikkansa ehdoilla ilman ankaraa ohjausta, Nuotio sanoo. Perennoja on istutettu huikeat 11 000, ja niiden valinnassa on korostettu luonnon monimuotoisuutta, näyttävyyttä ja hoidettavuutta. Lisäksi istutuksilla on taiteellista arvoa. – Kukin perenna-alue kukkii tietyllä Helene Schjerfbeckin maalauksista poimitulla värillä keväästä syksyyn.

Suunnitteluratkaisuista halutaan oppia tulevia hankkeita varten

Viherrakentamisen lisäksi Kuninkaantammessa on pilotoitu useita hulevesien hallintaan liittyviä ratkaisuja. Niiden toimivuutta myös analysoidaan ja seurataan rakentamisen jälkeen, muun muassa IoT-antureilla. Sade- ja tulvavesiä ei ohjata suoraan viemäreihin, vaan niitä viivytetään katujen hulevesipainanteissa, viherkatoilla, puutarhoissa ja tulvapuistoissa. Katujen erilaisia biosuodatusrakenteita pilotoidaan Kuninkaantammessa ensimmäistä kertaa.

– Luonto on osoittanut tehokkuutensa, ja kilpailussa kasvutilasta luonnonkasvillisuus on korvannut osalla alueista istutetun kasvillisuuden, Nuotio kertoo. Hulevesirakenteiden istutetun tai kylvetyn kasvillisuuden tuleekin olla peittävää, jotta se pärjää kilpailussa hulevesien mukana tulevaa siemenpankkia vastaan. – Myös helppohoitoisuus on toimivien rakenteiden perusedellytys.

Suunnitteluratkaisut ovat herättäneet paljon mielenkiintoa niin hankkeen sisällä kuin ympäristörakentamisen opiskelijoissa ja tutkijoissa. – Kuninkaantammi on eri alojen asiantuntijoille ainutlaatuinen mahdollisuus oppia uutta ja saada kokemusta tulevia hankkeita varten.

Nuotion mielestä tiedon avoin jakaminen onkin tärkeää sekä rakentamis- että kunnossapitovaiheessa. – Yhdessä keskusteleminen ja ratkaisujen läpikäyminen auttaa meitä suunnittelijoita ymmärtämään laajoja riippuvuussuhteita ja viemään onnistuneita valintoja uusiin suunnittelukohteisiin.
Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites