Kuutostie kuntoon Rambollin ja Pöyryn yhteisponnistuksella

07 marraskuuta 2014
Liikennevirasto toteuttaa valtatien 6 parantamisen Taavetin ja Lappeenrannan välillä allianssihankkeena, jossa tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijan muodostama yhteistyöryhmä vastaa hankkeen toteuttamisesta. Rambollin ja Pöyryn yhteinen suunnitteluryhmä on valittu hoitamaan tämän merkittävän allianssiurakan toteutussuunnittelu. Hankkeen kustannusarvio on 76 miljoonaa euroa.
Taavetti-Lappeenranta -tie parannetaan allianssihankkeena.

Taavetti-Lappeenranta -tie parannetaan allianssihankkeena.

— Olemme iloisia päästessämme mukaan tähän uraauurtavaan hankkeeseen, jossa kehitetään aidosti uudenlaista toimintatapaa ja ratkaisumalleja tienkäyttäjien parhaaksi, kertoo hankkeesta Rambollissa vastaava Peter Molin.

— Allianssihankkeen mallin mukaisesti kaikki osapuolet menestyvät taloudellisesti vain jos hanke menestyy. Tämä takaa osaltaan sen, että kaikilla on vahva intressi edistää hanketta. Tiivis yhteistoiminta tilaajan ja urakoitsijan kanssa antaa myös suuren mahdollisuuden syventää projektihenkilöstön osaamista, Pöyryn Infra-yksikön johtaja Mikko Inkala sanoo.

Valtatie 6 on Etelä-Karjalan teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetusten pääväylä sekä tärkeimpiä yhteyksiä Suomen ja Venäjän välisessä tieliikenteessä. Parannettavan tien pituus on 28 kilometriä, josta kokonaan uutta tietä tehdään 12 kilometriä.

Tien parantamisen tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä ja kohentaa turvallisuutta muun muassa lisäämällä Taavetti–Lappeenranta-välille tiehen kaksi kaistaa ja keskikaide. Jurvalan kohdalle rakennettava ohitustie tukee osaltaan taajamarakenteen kehitystä alueella.

Rambollin ja Pöyryn vahvuutena on kokemus ja pitkäaikainen keskinäinen yhteistyö erilaisissa liikenneväylähankkeissa. Suunnitteluryhmässä on sekä kokeneita että tuoreempia asiantuntijoita, jotka toimivat työpareina. Kaikki suunnittelijat on valmennettu allianssiympäristöön. Keskeisenä toimintatapana hankkeessa on inframallintaminen, josta molemmilla konsulttitoimistoilla on vankka osaaminen.

Liikennevirasto valitsee hankkeen urakoitsijan ensi vuoden maaliskuussa. Kehitysvaihe alkaa heti sen jälkeen ja rakentaminen syksyllä 2015. Tie valmistuu budjetista riippuen joko vuonna 2017 tai 2018.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites