Möljän silta avataan liikenteelle

15 marraskuuta 2012

Oulussa Toppilansalmen ylittävä Möljän silta avataan liikenteelle torstaina 15.11.2012. Ramboll on vastannut sillan muodon ja rakenteiden suunnittelusta sekä rakennuttamisesta. Silta yhdistää Toppilansaaren rakenteilla olevaan Länsi-Toppilan asuntoalueeseen mantereella. Avajaisten jälkeen Toppilansaareen pääsee kahta siltareittiä pitkin.

"Sillan arkkitehtonisena haasteena on ollut kahden kaupunkikuvallisesti hieman erilaiseksi muodostuvan kaupunkimaiseman yhdistäminen tavalla, joka ottaa huomioon myös satama-alueen. Sillan oma painopiste on mantereen puoleisessa päässä, josta silta laskeutuu kohti kaupunkikuvan toista painopistettä Toppilansaarta, missä silta tuodaan laiturialueelle niin matalana, että sujuva rannansuuntainen kulkeminen on mahdollista sillan kanssa samassa tasossa. Näin silta asettuu hyvin osaksi laiturinsuuntaisia näkymiä", kertoo sillan pääsuunnittelija Ilkka Kerola Rambollista.

Mantereen puolella rannan suuntainen kevyen liikenteen tie on sijoitettu lievään leikkaukseen niin, että kulkijalla säilyy koko ajan näköyhteys Toppilansalmeen. Epäsymmetristä yleisvaikutelmaa on tuettu myös rakenteellisilla valinnoilla, massiiviset voimakkaasti muotoillut rakenteet ovat mantereen puoleisessa päässä ja matalat vähäeleisemmät rakenteet kevyenä eteläpäässä.

Möljän silta on jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta. Sillan yli kulkee seitsemän metriä leveä ajorata, jota reunustaa molemmin puolin neljän metrin levyinen kevyen liikenteen väylä.

Lähes 100-metrisen Möljän sillan tavanomaisesta poikkeavaa, veistoksellista profiilia korostetaan erikoisvalaistuksella. Sillan kyljet on koko pituudeltaan valaistu valokuidulla ja siltatuelle on sijoitettu valonheittimet. Kaiteet valaistaan led-valoilla.

Möljän sillan suunnittelu aloitettiin suunnittelukilpailulla pari vuotta ennen Oulun Toppilansaaressa 2005 pidettyjä asuntomessuja. Tavoitteena oli, että silta olisi ehtinyt valmistua asuntomessujen alkuun mennessä. Useista eri syistä johtuen rakentamaan päästiin kuitenkin vasta vuoden 2011 syksyllä.

Sillan suunnittelukilpailun aikanaan voittanut Viatek Oy tunnetaan nykyisin Ramboll Finland Oy:nä. Sillan rakentaminen on maksanut noin 2,6 miljoonaa euroa. Torstaina klo 18 alkavan avajaistilaisuuden tapahtuma-alueena toimii Toppilansaaren sillan edusta, Pitkänmöljäntie ja sen lähiympäristö.

Ota yhteyttä

Ilkka Kerola, puh. 0400 681852

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites