Kestävän liiketoiminnan kehittäminen vaatii yhteistyötä

21 huhtikuuta 2020
Ramboll on yksi Seinäjoen yliopistokeskukseen kuuluvan Vaasan yliopiston puurakentamisen professuurin rahoittajista. Professori Asta Salmi toivoo alalle lisää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Voittajia ovat yritykset, jotka miettivät liiketoimintamallejaan kestävämmiksi nyt, Salmi sanoo.
 Professori Asta Salmi uskoo, että puurakentaminen on osaltaan vastaus tämän hetken globaaleihin haasteisiin.

Professori Asta Salmi uskoo, että puurakentaminen on osaltaan vastaus tämän hetken globaaleihin haasteisiin.

Ota yhteyttä

Markku Savela

Senior Design Director
P: +358 40 066 4302

Puurakentamisprofessuurin tarkoituksena on tukea rakentamisalan yritysten liiketoimintaa. Aihealueen professorina syksystä 2019 lähtien toiminut Asta Salmi haluaa edistää erityisesti kestävää rakentamista. Hän on paneutunut aikaisemmissa tutkimuksissaan eri toimijoiden vuorovaikutukseen ja yhteistyöverkostoihin.

- Alun perin olen kauppatieteilijä ja kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija, joten pyrin taustani kautta tukemaan suomalaisten yritysten verkostoitumista ja menestystä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Puurakentamisella kohti ilmastotavoitteita

Asta Salmen mielestä puurakentaminen tarjoaa yrityksille paljon mahdollisuuksia. Hänen mukaansa puurakentaminen vastaa ihan itsessään tämän hetken megatrendeihin ja globaaleihin haasteisiin, kuten kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen. Myös ekologisuus nousee esiin sekä kuluttajien arvovalinnoissa että päätöksenteossa.

- Yhteiskunnallinen tahtotila on kova. Puurakentamisen edistäminen on mukana hallitusohjelmassa, ja Suomessa ollaan laatimassa uusia rakennusmääräyksiä. Niiden mukaan rakennushankkeissa on huomioitava rakennuksen koko elinkaari, laskettava hiilijalanjälki ja edistettävä kiertotaloutta.

Puurakentaminen tarjoaa keinoja päästä kaikkiin näihin tavoitteisiin, sillä puu sitoo hiiltä, sen kierrätys on monia muita materiaaleja helpompaa ja puurakennuksia voidaan jopa purkaa ja siirtää toiseen paikkaan.

Kestäviä päätöksiä tehdään koko ekosysteemin yhteistyöllä

Salmen mukaan pohjalaiset kunnat ja yritykset ovat olleet professuurin alusta asti sitoutuneita yhteistyöhön, mikä takaa laadukkaan tutkimusaineiston.

- Vastavuoroisesti me haluamme tuottaa yrityksille ja koko alalle relevanttia tietoa.

Salmen tutkimusryhmä on parhaillaan aloittamassa laajaa haastattelukierrosta alueen yrityksissä.

- Yhteistyö on ainoa tapa edistää kestävää rakentamista, ja siksi haluamme selvittää, millaisessa ekosysteemissä yritykset toimivat.

Koko ekosysteemin analysointi on tärkeää, sillä päätöksentekijöitä eivät ole ainoastaan yritykset, vaan vastuullisiin toimitusketjuihin kuuluu myös julkinen sektori eli kaupungit ja kunnat. Kaikki alkaa siitä, minkälaisia hankinta- ja kaavoituspäätöksiä kunnissa tehdään. Rakentajien on ymmärrettävä myös asiakkaita ja asukkaiden tarpeita. Kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan sisältyy myös vastakkainasettelun välttäminen.

- Puuta ei voi käyttää kaikkeen, ja siksi on tärkeää miettiä eri toimijoiden kesken uusia ratkaisuja, joilla pystymme vastaamaan yhdessä kestävän kehityksen vaatimuksiin.

Rohkeaa ja avointa osaamisen markkinointia

Yksi puurakentamisen kehitysalueista on Salmen mukaan markkinointi.
- Suomalaiset yritykset eivät välttämättä osaa markkinoida tuotteitaan, vaikka tuotekehitys olisi uraauurtavaa. Puurakentamisessa voitaisiinkin tuoda enemmän esiin jo löydettyjä ratkaisuja ja markkinoida niitä avoimesti mahdollisimman laajasti, hän korostaa.

Strategiatason lisäksi tarvitaan kestävyyttä edistäviä tekoja.

- Rohkea innovointi ja kokeilut tuottavat puurakentamiseen ajan kanssa lisää volyymia. Uusien ajatus- ja toimintamallien omaksuminen kuitenkin vaatii, että asioita uskalletaan tehdä toisin.

Kaikessa kestävässä liiketoiminnassa ajatukset on suunnattava riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Professorin mielestä näkökulman pitää olla tarpeeksi laaja.

- Uskon, että ne edelläkävijäyritykset, jotka tarttuvat haasteisiin ensimmäisenä ja lähtevät miettimään omia liiketoimintamallejaan kestävämmiksi, ovat pitkällä aikavälillä voittajia.

Myös tutkijoilla on Salmen mukaan paljon mahdollisuuksia edistää kestävää rakentamista.

- Ensin täytyy tehdä laadukasta tutkimusta ja pilottihankkeita. Tietoisuus mahdollisuuksista lisääntyy, kun tuloksia jaetaan. Keskusteleminen on tärkeää. Kokemuksia ja oppeja kannattaa jakaa!

Vaasan yliopiston viisivuotisen, vuonna 2016 alkaneen puurakentamisen liiketoiminnan professuurin rahoittajat ovat Ramboll Finland Oy, Vaasan yliopisto, Suomen Metsäsäätiö, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, Suomen yrittäjäopisto, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen yliopistokeskus, Arkkitehtitoimisto Johan Ångerman, Kannustalo, Lakea ja Simons Element.

Lue lisää

Oodi Helsinki

Keskustakirjasto

Monimuotoinen ja näyttävä Keskustakirjasto on rakenneteknisesti yksi vaativimmista hankkeista Suomessa.

Gösta Serlachiuksen taidemuseon paviljonki c Timo Nieminen

Gösta Serlachiuksen taidemuseon paviljonki

Vuoden 2014 kesänä avattiin Gösta Serlachiuksen taidemuseon laajennusosa, paviljonki. Ramboll vastasi useita palkintoja voittaneen puurakennuksen geosuunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta.

Löyly - ravintola, sauna, terassi, uimalaituri

Hernesaaren Löyly

Hernesaaren Löylyn rakennesuunnittelu on Rambollin käsialaa. Ramboll toteutti myös kohteen rantarakenteiden suunnittelun ja geosuunnittelun sekä teki maastotutkimuksia.

Pudasjärven hirsikampus

Pudasjärven hirsikampus

Ramboll toimi elinkaarimallilla rakennetun maailman suurimman hirsisen rakennuskompleksin rakennuttajakonsulttina sekä ylläpidon asintuntijatehtävissä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites