Ramboll mukana kehittämässä Äänekosken kaupunkia

19 huhtikuuta 2017
Äänekosken kaupungissa on käynnissä parhaillaan monenlaisia suunnitteluhankkeita, joissa Ramboll toimii sekä Ääneseudun Kehitys Oy:n että Äänekosken kaupungin suunnittelukonsulttina.
Äänekosken Kotakennään alueen suunnitelma

Äänekosken Kotakennään alueen suunnitelma

Valtatie 4 uusi linjaus nostaa Äänekosken Kotakennään alueen yhdeksi Keski-Suomen maakunnan keskeisimmistä risteysalueista. Tiiviisti kaupungin ydinkeskustaan kytkeytyvästä alueesta on laadittu asiantuntijoidemme johdolla kehittämissuunnitelma, joka valmistui maaliskuussa 2017.

–Kotakennään suunnitelman laadinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota alueen konseptointiin ja kaupallisten vaikutusten selvittämiseen. Myös alueen kaupunkikuvalla on suurta merkitystä, sillä valmistuessaan alue toimii kaupungin sisääntuloympäristönä ja käyntikorttina ohikulkuliikenteelle. Hyödyntämällä valtatien mittavaa parannustyötä ja sijoittamalla alueelle uusia toimintoja, voidaan samalla vahvistaa esimerkiksi palvelutarjontaa ja mielikuvaa menestyvästä kaupunkikeskustasta, kertoo kehittämissuunnitelman projektipäällikkö Mikko Siitonen.

Kehittämissuunnitelma poiki lisäprojekteja

Kehittämissuunnitelman parissa tehty tuloksekas ja monialainen yhteistyö on poikinut Rambollille kiinnostavia suunnitteluprojekteja myös Äänekosken kaupungilta.

– Kotakennään alueen erinomainen sijainti kiinnostaa toimijoita, ja keskimmäisen noin 50 hehtaarin suuruisen osa-alueen asemakaavoitus käynnistyi jo alkusyksyllä 2016. Ensimmäisellä asemakaavalla mahdollistetaan pääasiassa liike- ja työpaikkarakentamisen sekä virkistystoimintojen toteutuminen kaupungin uuden sisääntuloväylän tuntumaan, kertoo Kotakennään I alueen asemakaavan kaavanlaatija, projektipäällikkö Saara Melama.

Rambollin ja Äänekosken kaupungin välinen yhteistyö laajentui myös kunnallistekniseen yleissuunnitteluun ja rakennussuunnitteluun, sillä maaliskuussa alkoi kahden vuoden mittainen puitesopimuskausi Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Energia Oy:n kanssa.

Ramboll on ollut mukana myös laatimassa tammikuussa valmistunutta Äänekosken keskustan Torikatu – Kauppakatu – yleissuunnitelmaa, jossa kehitettiin keskustan pääkatuja jalankulkijaystävällisemmiksi. Onnistunut projekti sai jatkoa ja kevään 2017 aikana laaditaan vielä uuden monitoimiaukion yleissuunnitelma. 


Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites