Sujuvampaa pysäköintiä kauppakeskus Jumbossa

18 joulukuuta 2017
Suomen myynniltään suurimman kauppakeskuksen, Vantaan Jumbon, pysäköinninhallintaa ollaan uudistamassa. Tavoitteena on tehdä pysäköinnistä mahdollisimman helppoa ja nopeaa, ja mahdollistaa Jumbon asiakkaille uudenlaisia palveluita.

Ota yhteyttä

Erica Roselius

Yksikönpäällikkö, kestävä liikkuminen
P: +358 40 7369950

Jumbon asiakkaista jopa 80 prosenttia tulee autolla. Kauppakeskuksessa on 4600 parkkipaikkaa, mutta pysäköinti jakautuu epätasaisesti, minkä vuoksi parkkihallit koetaan välillä ruuhkaisiksi. Myös kiertoliittymät ruuhkautuvat ajoittain, ja poistuvat autot saattavat jumittaa myös sisään ajavien reitit.

─ Uudistuksen myötä ajamisesta parkkihallissa on haluttu tehdä helppoa, loogista ja ymmärrettävää, jolloin kävijälle muodostuu hyvä asiakaskokemus myös pysäköintilaitoksen puolella, sanoo kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro.

Tavoitteena on ollut johdonmukainen, katkeamaton ja ajantasainen opastaminen, jonka avulla kävijä löytää helposti sisäänkäynnin ja tyhjän parkkiruudun sekä kävelyreitin kauppakeskukseen. Poistuttaessa auto ja reitti ulos löytyvät vaivatta.

─ Suunnittelussa on hyödynnetty uutta teknologiaa. Ajoneuvoista voidaan tulevaisuudessa kerätä paikka- ja sijaintitietoa, jonka avulla asiakas voi saada tietoa vaikkapa ruuhkaisimmista alueista mobiiliapplikaatioon tai erillisiin näyttölaitteisiin. Tieto mahdollistaa tulevaisuudessa myös uudenlaista palvelutarjontaa, kertoo hanketta vetänyt yksikönpäällikkö Tuomas Lehteinen Rambollista.

Hankkeessa osallistettiin laajasti sekä kauppakeskuksen keskeisiä toimijoita että asiakkaita. Palvelumuotopohjaisessa työpajassa saatiin kerättyä paljon ideoita myös tulevaa kehittämistä varten. Lehteinen kiitteleekin asiakkaan aktiivisuutta suunnitteluprosessissa ja rohkeutta tuoda omia näkemyksiä esiin. Osana suunnittelua tehtiin myös erilaisia toimivuustarkasteluita ja simulointeja.

─ Selkeästi opastetut reitit valaistuilla opasteilla, reaaliaikaisesti päivittyvät tilaopasteet sekä tyhjien pysäköintipaikkojen ilmaisimet parantavat vapaan autopaikan löytymistä ja vähentävät siten pysäköintialueelle syntyviä ruuhkia ja päästöjä. Liikkumisen helppous ja ohjaus vähemmän ruuhkautuville reiteille ovat olleet suunnittelun ensisijaiset tavoitteet, Lehteinen kiteyttää.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites