Kestävillä liikennemuodoilla saapuvat tuovat eniten rahaa Tampereen keskustaan, selviää Rambollin tekemästä asiointitutkimuksesta

16 helmikuuta 2022
Ramboll toteutti Tampereen kaupungille keskustan asiointitutkimuksen, jossa selvitettiin kaupunkiseudun asukkaiden asiointia, kuluttamista ja liikkumista Tampereen keskustassa.

Ota yhteyttä

Anne Vehmas, vuorovaikutus ja maankäyttö, Ramboll Finlandin asiantuntija

Anne Vehmas

Projektipäällikkö, vuorovaikutussuunnittelu
P: +358 503774862

Toteutimme Tampereen keskustan asiointitutkimuksen asukaskyselyn keväällä 2021. Kyselyyn vastasi 1148 henkilöä, joka on alueellista väestöä iän ja sukupuolen mukaan edustava otos Tampereen kaupunkiseudun yli 15-vuotiaista asukkaista.

Tutkimuksen myötä Tampereen kaupunki aloittaa uudenlaisen tiedonkeruun sarjan, joka tarjoaa tutkittua tietoa keskustassa käynneistä, asioinnista ja liikkumisesta keskustan kehittämisen tueksi. Tutkimus toteutettiin koronapandemian aikana ja juuri ennen raitiotieliikenteen käynnistymistä, jotta jatkotutkimuksilla voidaan selvittää raitiotien ja ajankohtaisten ilmiöiden vaikutuksia Tampereen keskustassa asiointiin.

Tutkimuksella selvitettiin muun muassa eri kulkumuotojen osuus Tampereen keskustaan suuntautuvasta kaupan ja palveluiden ostovoimasta. Tutkimuksen keskeisimpiä löydöksiä olivat

  • Suurin osuus kokonaiskulutuksesta kertyi jalankulkijoille. Ostovoimasta 36 % kulki kävellen, 29 % autolla, 27 % joukkoliikenteellä ja 9 % polkupyörällä. Kävelijöiden kertakulutus oli pienempi kuin autoilijoilla, mutta asiointikäyntejä oli huomattavasti useammin.
  • Kävelijät, joukkoliikenteellä matkustajat, keskustassa asuvat, eläkeikäiset ja nuoret kävivät keskustassa keskimääräistä useammin.
  • Naiset kävivät enemmän tekemässä ostoksia, miehet puolestaan kävivät enemmän tapahtumissa.

Vastaajien yleisimmin arjessa käyttämä kulkutapa oli henkilöauto (45 %), mutta keskustan asiointimatkoilla käytettiin enemmän joukkoliikennettä (31–38 %) kuin yleensä arjessa (19 %). Keskustassa yli puolet käveli kohteesta toiseen.

Tutkimuksessa kerätyn tiedon pohjalta selvisi, että liikkumismuodosta riippumatta keskustaan tultaisiin useammin ja siellä viihdyttäisiin pidempään, jos se olisi siistimpi ja viihtyisämpi. Lisättävän toivottiin myös esimerkiksi lyhytaikaista pysäköintiä sekä kävelylle ja oleskelulle varattua tilaa.

‒ Keskustassa käyntien syissä painottuivat nuoremmilla ostokset ja ravintolat ja eläkeikäisillä hyvinvointipalvelut. Lisäksi kaikenikäiset kertoivat tulevansa keskustaan varta vasten vain oleskelemaan ja viettämään vapaa-aikaa. Luonnollisestikin tämä korostui keskustan asukkailla, mutta viidennes kehyskuntienkin asukkaista sanoi tulevansa keskustaan myös muuten vaan ajankuluksi, toteaa tutkimuksen toteuttanut Anne Vehmas Rambollilta.

Koko tutkimusraportti on ladattavissa Tampereen kaupungin sivuilta.

Kulkutapojen osuudet Tampereen keskustan kokonaiskulutuksesta poikkesivat selvästi Helsingistä, jossa 60–70 % kokonaiskulutuksesta tuli joukkoliikenteellä ja vain 8–18 % autolla. Tutustu tekemäämme Helsingin asiointitutkimukseen täällä.

Ramboll Finland Oy toteutti Tampereen keskustan asiointitutkimuksen, jossa alikonsulttina oli Suomen OnlineTutkimus Oy. Asukkaiden toimintaa ja näkemyksiä Tampereen keskustasta selvitettiin asukaskyselyllä keväällä 2021. Tausta-aineistoina käytettiin eri kulkutapojen liikennemääriä ja matkapuhelindataan perustuvia kävijämääriä keskustassa, keskustan seurantajärjestelmää sekä keskustan elinvoimalaskentaa ja yritysten liikevaihtotietoja. 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites