Tietopaketti tulviin varautumisesta

12 kesäkuuta 2017
Kymijoen sekä Haminan ja Kotkan rannikoiden asukkaat saivat kattavan tietopaketin tulviin varautumisesta. Paketissa kerrottiin lyhyesti asukkaille alueensa tulvavaarasta, siihen varautumisesta sekä siitä, miten muuttunut lainsäädäntö vaikuttaa tulvavahingoista maksettaviin korvauksiin.
Tulvien on arvioitu lisääntyvän myös Suomessa

Tulvien on arvioitu lisääntyvän myös Suomessa

Tulvien on arvioitu Suomessa lisääntyvän ilmastomuutoksen myötä: merenpinnan ennakoidaan nousevan ja vesistöjen talvi- ja syystulvien yleistyvän. Tällä hetkellä Suomessa on 21 maa- ja metsätalousministeriön nimeämää merkittävää tulvariskialuetta, joihin Kymijoen alaosa sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalue molemmat kuuluvat.

Ramboll toteutti näille kahdelle alueelle tulvasuojelun viestintähankkeen, jossa kartoitettiin tulvavaara-alueiden rakennuskantaa sekä laadittiin asukaskohtaiset tietopaketit vaarasta ja siihen varautumisesta.
Hanke on yksi lukuisista Kymijoen alaosan sekä Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmiin kirjatuista toimenpiteistä.

– Halusimme ohjeistaa ja kannustaa asukkaita itsenäiseen varautumiseen tulvan varalta. Tavoitteena oli saada aikaan tietopaketti, joka on sekä täsmällinen että ennen kaikkea ymmärrettävä, sillä kohteenahan olivat asukkaat eivätkä asiantuntijat, kertoo hankkeen projektipäällikkö Thomas Banafa.

Jokaisen paketin mukana lähti saatekirje, jossa näkyi vastaanottajan rakennuksen sijainti tulvakartalla.
Ramboll on tehnyt tilaajan, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, kanssa yhteistyötä tulvariskien hallinnan saralla useiden vuosien aikana. Olemme muun muassa olleet laatimassa kyseisille alueille tulvariskikartoitusta sekä tulvariskien hallintasuunnitelmia.

Tulvariskien hallinnan suunnittelussa Ramboll on Suomen johtava konsultti: olemme olleet mukana Suomen merkittävimmillä tulvariskialueilla joko tekemässä tulvavaara- ja riskikartoitusta tai laatimassa hallintasuunnitelmia sekä ympäristöselostuksia. Lue lisää tulvariskienhallintapalveluistamme täältä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut