Kiertotalouden opintokokonaisuus Tampereen teknilliseen yliopistoon

14 joulukuuta 2017
Poikkitieteellisen kokonaisuuden opintoja voi suorittaa jo vuoden 2018 aikana. Hanketta on rahoittanut Sitra 100 000 eurolla. Ramboll on mukana tuomassa opiskelijoille yritysnäkökulmaa.
Tampereen teknillinen yliopisto perustaa uuden kiertotalouden opintokokonaisuuden

Tampereen teknillinen yliopisto perustaa uuden kiertotalouden opintokokonaisuuden

Ota yhteyttä

Jaana Tyynismaa

Jaana Tyynismaa

Johtaja, Ympäristö ja terveys
P: +358 40 568 2642

Kiertotalouteen siirtyminen vaatii Suomessa uudenlaista osaamista. Tästä syystä Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) käynnistää opintokokonaisuuden, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia kiertotalouden asiantuntijoita. Ramboll on mukana kehittämässä koulutusta ohjausryhmän kautta.

Poikkitieteellisissä opinnoissa yhdistyvät tekniikan ja liiketoiminnan näkökulmat. Opintokokonaisuutta valmistelee yhteistyössä peräti viisi TTY:n laboratoriota: kemia ja biotekniikka, tuotantotalous ja tietojohtaminen, kone- ja tuotantotekniikka, materiaalioppi sekä rakennustekniikka. Tekniikan alojen laaja kirjo tekee kokonaisuudesta poikkeuksellisen monialaisen. Valmisteilla oleva kiertotalouden opintokokonaisuus alkaa vuonna 2018, ja se soveltuu esimerkiksi teknisten, humanististen tai kaupallisten alojen opiskelijoille.

- Kursseilla opetetaan muun muassa, miten erilaisten teknologioiden avulla voidaan edistää kestävää luonnonvarojen, kuten ravinteiden, materiaalien ja veden käyttöä, kertoo assistant professor (tenure track) Marika Kokko kemian ja biotekniikan laboratoriosta.

Lisäksi opetetaan, miten uusien kiertotaloutta tukevien teknologioiden, tuotteiden tai palveluiden taloudellista kannattavuutta voidaan edistää.

Maailmanlaajuinen haaste

Kiertotalouden edistäminen on maailmanlaajuinen haaste. Siksi opetuksessa hyödynnetään kansainvälisiä asiantuntijoita ja lähes kaikkien kurssien opetuskieli on englanti. Tavoitteena on opettaa alan oikea terminologia heti ensimmäisistä kursseista lähtien.

- Kansainvälisyyden lisäksi tärkeitä periaatteita ovat yhteistyö yhteiskunnan ja liike-elämän kanssa sekä monipuoliset, joustavat ja vuorovaikutteiset opetusmenetelmät, kertoo kokonaisuuden koordinoinnista vastaava associate professor (tenure track) Leena Aarikka-Stenroos tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratoriosta.

Opintokokonaisuuden kurssit ovat ajan hermolla: esimerkiksi uusiomaarakentamisen kurssi on juuri palkittu GeoTeko-palkinnolla edelläkävijämäisestä toiminnasta.

- Kiertotalouden opetuksen kehittäminen on erinomainen esimerkki TTY:n koulutuksen ja tutkimuksen profiilin kytkennöistä. Ajantasainen tutkimus mahdollistaa myös ajan hermolla olevan opetuksen, sanoo koulutuksen vararehtori Petri Suomala.

Sitra rahoittaa hanketta 100 000 eurolla

Rahoituksen kiertotalouden opetuksen ja opintokokonaisuuden kehittämiseen TTY:lle on myöntänyt Sitra, joka tukee hanketta 100 000 eurolla. Ohjausryhmässä on Sitran lisäksi mukana alueellisena kiertotalouden kehittäjänä Pirkanmaan liitto. Yritysten näkökulmaa tuovat Rambollin lisäksi Verte, Sweco ja BMH.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites