Energiasuunnittelu

Suunnittelemme älykkäitä sekä kestäviä energiaratkaisuja sekä konsepteja, jotka tukevat vähähiilisyyttä, omavaraisuutta, energian kierrätystä ja kysyntäjoustoa

Kaupungistuminen vaatii tehokkaampaa rakennetun ympäristön hyödyntämistä

Ota yhteyttä

Mirja Mutikainen

Johtava konsultti, energia ja biotalous
P: +358 50 3141 521

Mika Kovanen

Suunnittelupäällikkö, energiasuunnittelu
P: +358 50 568 5128

Juhana Mikkola

Yksikönpäällikkö, LVIA-tekniikka, Espoo Niittykumpu
P: +358 40 074 3228

Onni Ojala

Projektipäällikkö, LVI- ja kylmätekniikka, Espoo
P: +358 50 362 7797

Globaalin energiamurroksen taustalla ovat yhteiskunnalliset tavoitteet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi sekä energiantuotannon ja -käytön ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Yritykset ottavat käyttöön entistä tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä toimintamalleja hyödyntäen samalla avautuvia uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Energiamurros vaatii uudenlaista asiantuntijuutta, jota tarjoamme asiakkaillemme.

Vähähiilisyyteen, omavaraisuuteen ja energian kierrätykseen tähtäävä kestävä aluekehitys (Smart City/ Smart Region) on vetovoimaisuutta lisäävä kilpailutekijä alueille, kaupungeille ja valtioille.

Selvitykset ja strategiat (Smart energy)

 • Energia-asioiden huomiointi maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa (energiakaavat) 
 • Energiaratkaisuihin liittyvät skenaariot, strategiset linjaukset ja kehittämisen tiekartat
 • Energiakatselmukset, analyysit ja energiatehokkuussuunnitelmat sekä alueelliset energiastrategiat
 • Energian tuotannon ja jakelun toimintamallien suunnittelu
 • Energiaratkaisujen mallinnukset, simuloinnit ja visualisoinnit 
 • Energiainvestointien konseptointi ja esisuunnittelu
 • Investointihankkeiden toteutettavuustarkastelut sekä esi- ja kannattavuusselvitykset
 • Vaikutusten arviointi (esim. ilmasto- ja kustannusvaikutukset sekä aluetalous- ja elinkeinovaikutukset)

Asiakkaitamme ovat esimerkiksi kiinteistöyhtiöt, kiinteistökehittäjät, aluekehittäjät, kunnat ja kaupungit, seutu- ja maakunnat sekä hallinto- ja edunvalvontaorganisaatiot.

Suunnittelu- ja projektipalvelut (alue- ja kiinteistöratkaisut)

 • Aurinkoenergiajärjestelmät (sähkö, lämpö ja jäähdytys)
 • Lämpöpumppujärjestelmät (maa-, ilma- ja vesistölämpöpumput)
 • Energian kierrätysratkaisut
 • Kylmäjärjestelmät
 • Älykkäät ohjausratkaisut, kysyntäjousto ja virtuaalivoimalaitokset
 • Energiavarastot (sähkö, lämpö ja jäähdytys)
 • Kiinteistöiden energiatehokkuuden parantaminen
 • Tuulivoima
 • Biokaasuratkaisut

Tutustu myös muihin energiasuunnitteluun liittyviin palveluihimme

 

 
 

Projektit

Lidlin jakelukeskus Järvenpäässä

Lidlin Järvenpään logistiikkakeskus

Päivittäistavaraketju Lidl rakentaa Järvenpäähän Suomen kolmannen jakelukeskuksensa. Ramboll toimii hankkeen rakennuttajakonsulttina sekä kylmäsuunnittelijana ja ympäristö- ja energiakonsulttina.

Kalasatama REDI

Redin talotekninen suunnittelu

Helsingin Kalasatamaan nousee tulevaisuudessa kantakaupungin suurimmasta kauppa- ja elämyskeskuksesta muodostuva tornitaloalue REDI. Ramboll suunnittelee talotekniset järjestelmät kaikkiin REDIn rakennuksiin.

Pääkaupunkiseudusta paras smart&clean-metropoli

Ramboll laatiman selvityksen pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan kehitystoimenpiteitä pääkaupunkiseudulla kohti maailman huipputason Smart & Clean -metropolia.

Mikkelin Satamalahden Business Plan

Mikkelin Satamalahden Business Plan

Ramboll ja Mikkelin kaupunki tekevät yhteistyötä Satamalahden alueen kehittämiseksi digitaaliseksi, ekologiseksi ja yhteiseksi kaupunginosaksi.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut