Geotekniikka

Geotekniikka on Rambollin perinteinen ja vahva osaamisalue. Osaamisemme kattaa infran ja talonrakennuksen geotekniikan, vesi- ja ympäristörakenteet, maastomittaukset ja pohjatutkimukset sekä vahvan tutkimus- ja kehitystoiminnan. Tarjoamme palvelujamme ympäri Suomen.

Pasilan Triplan työmaa Helsingissä

Ota yhteyttä

Eero Timonen

Yksikönpäällikkö, geosuunnittelu, Espoo
P: +358 40 512 3874

Hannu Kaleva

Yksikönpäällikkö, infra, Tampere
P: +358 400 630 858

Jouni Alinen

Yksikönpäällikkö ja aluetoimiston päällikkö, infra, Pori
P: +358 50 5126 411

Mikko Sivonen

Toimialapäällikkö, Oulu
M: +358 40 0876289

Hannu Lauhakari

Projektipäällikkö, geotekniikka, Mikkeli
M: +358 20 7557367
Jussi Pajula

Jussi Pajula

Toimistopäällikkö, Seinäjoki
M: +358 20 7557146

Talogeotekniikka

Monimuotoisten talohankkeiden suunnittelu on Rambollin geosuunnittelun kantava voima. Hankkeiden laajuus vaihtelee laidasta laitaan – teemme hankkeita yksityisten tilaajien pienistä hankkeista massiivisiin, useitakin vuosia kestäviin toteutushankkeisiin. Tyypillisiä hankkeitamme ovat mm. kauppakeskukset, kauppa- ja toimistorakennukset, teollisuuslaitokset, julkiset rakennukset sekä koulut ja päiväkodit. Myös korjaushankkeet kuuluvat palvelutarjontaamme.


Väylä- ja aluegeotekniikka

Teiden, katujen, ratojen ja muiden infrakohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa geotekniikan asiantuntijoidemme vastuulla on pohjarakenteen kestävyys ja laatu, jotka saavutetaan osaavalla mitoituksella ja tarkalla suunnittelulla. Pitkään kokemukseen ja vahvaan näkemykseen nojautuen hyödynnämme uusia geoteknisiä innovaatioita ja menetelmiä, joiden avulla päästään kustannustehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lopputulokseen. Tietomallintaminen ja virtuaalimallit ovat osa tämän päivän suunnitteluprosessiamme.

Vesi- ja ympäristögeotekniikka

Vesi- ja satamarakentaminen on perinteinen suomalainen tekniikka-ala. Tarjoamme geoteknistä osaamistamme mm. syväsatamien, venesatamien, laiturien ja erilaisten vesirakenteiden sekä mm. tuulivoimaloiden perustusten suunnitteluun. Näissä hankkeissa toimitaan ympäristössä, jossa pohjaolosuhteet ja rakenteiden kuormitukset vaihtelevat voimakkaasti. Lisähaastetta tuo suunniteltavien rakenteiden sovittaminen kohteen ympäristöön. Rambollin osaaminen kattaa myös patorakenteiden uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelun. Patojen suunnittelussa haasteena on padossa ja sen ympäristössä tapahtuvan veden virtaustilan ymmärtäminen ja hallinta. Ympäristöön kohdistuvien vaikutusten rajoittaminen ja muut ympäristöasiat ovat aina etusijalla kaikissa vesirakentamishankkeissa.


Maastotutkimukset

Rambollin maastotutkimus tarjoaa monipuolisesti mittaus-, kairaus- ja näytteenottopalveluita koko Suomen alueella. Hankkeet vaihtelevat yksittäisen omakotitalon pohjatutkimisesta aina suurien infrahankkeiden maastotöiden kokonaisvaltaiseen läpivientiin. Tutkimustyössä käytetään nykyaikaista kalustoa, jolla taataan tarkat ja nykyvaatimusten mukaiset tulokset.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitystyössä pyrimme löytämään ratkaisuja, jotka edistävät rakennustekniikkaa ja säästävät luonnonvaroja. Merkittävimpiä rakentamisen materiaaleihin liittyviä kehityshankkeitamme ovat stabiloinnin, teollisuuden sivutuotteiden ja uusiomateriaalien hyödyntämiseen liittyvät tutkimukset.
 

Vienti

Rambollin geotekninen osaaminen ja palvelut eivät tunne maantieteellisiä rajoja. Olemme tehneet vientihankkeiden geosuunnittelua usean vuosikymmenen ajan. Nykyisin vientigeotekniikkaa tehdään ympäri maailmaa mm. voimalaitoshankkeisiin. Kokemuksemme Suomen maaperästä huomattavastikin poikkeavista olosuhteista onkin vahva. Viennin monikansallinen asiantuntijaryhmä suorittaa suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviä usealla eri kielillä, mm. englanniksi, espanjaksi, saksaksi ja venäjäksi. Hankkeitamme

Pasilan Tripla

Helsingin Pasilaan rakentuva Tripla on yksi koko Suomen haasteellisimmista rakennushankkeista.

 

Helsingin Jätkäsaari kehittyy

Jätkäsaaren ympäristö- ja infrasuunnittelu

Lähes sata vuotta Helsingin tavarasatamana palvellut Jätkäsaari muuttuu houkuttelevaksi kantakaupungin asuinalueeksi vuoteen 2023 mennessä.

E18 moottoritien suunnittelu

E18 moottoritien suunnittelu välillä Koskenkylä-Loviisa-Kotka

Ramboll Finland on mukana suunnittelemassa valtatie 7 rakentamista moottoritieksi välillä Koskenkylä–Loviisa–Kotka. Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä E18-tietä ja EU:n tärkeäksi asettamaa ns. Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Sopimus suunnittelutyöstä allekirjoitettiin 21.8.2008. Suunnittelu tehdään yhteistyössä SITO Oy:n kanssa.

Espoon Suurpelto

Suurpellossa kaupunki ja luonto kohtaavat

Espoon Suurpellosta rakennetaan puistomaista asuinaluetta, jossa palvelut ovat lähellä. Tavoitteena on tarjota kaikkia ikäryhmiä palveleva monimuotoinen, moderni ja kestävästi rakennettu asuinympäristö jopa 7 000 asukkaalle.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites