Geotekniikan tutkimus-ja kehitystyö

Luopioisissa sijaitseva geotekniikan tutkimus- ja kehityslaboratoriomme tarjoaa monipuolisia tutkimus-, kehitys- ja konsultointipalveluja rakentamisen materiaaleihin liittyen.

Uuma-hanke Keski-Suomessa

Ota yhteyttä

Juha Forsman

Toimialapäällikkö,geosuunnittelu, Espoo
P: +358 40 5833 287

Marjo Koivulahti

Yksikönpäällikkö, ympäristögeotekniikka T&K, Luopioinen
P: 040 551 1922

Merkittävimpiä kehityshankkeitamme ovat stabiloinnin, teollisuuden sivutuotteiden ja uusiomateriaalien hyödyntämiseen liittyvät tutkimukset.  Rambollin Luopioisten laboratorio on erikoistunut erilaisten uusien maarakennusratkaisujen kehittämiseen. Tämän lisäksi tarjoamme perinteisiä geoteknisiä laboratoriopalveluja.

 

 

 

Hankkeitamme

Uuma-hanke Keski-Suomessa

Keski-Suomen UUMA

Lentotuhkan hyvällä lujuuskehityksellä parannetaan tien kantavuutta ja kiviainesta paremmalla lämmöneristävyydellä routaongelmia. Jämsän alueen UUMA- eli uusiomaarakentamisen hankkeessa hyödynnetään UPM-Kymmenen Kaipolan ja Jämsänkosken tehtaiden voimalaitosten lentotuhkaa tierakentamisessa – yhteensä hankkeessa syntyy noin 17 km erilaisia tuhkarakenteita 12 000–20 000 tonnista lentotuhkaa.

Pohjanmaan UUMA-hanke

Pohjanmaan UUMA-hanke

Teollisuuden sivutuotteiden, kuten tuhkan, hyödyntäminen maarakentamisessa vähentää kaatopaikkojen kuormitusta ja CO2-päästöjä, säästää luonnonvaroja, energiaa sekä tuhkantuottajien ja käyttäjien rahaa – tämän lisäksi nämä innovatiiviset maanrakennusratkaisut ovat osoittautuneet laadukkaasti toteutettuna perinteisiä rakennustapoja huomattavasti pitkäikäisemmiksi.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites