Kävely ja pyöräily

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen alkaa maankäytön suunnittelusta, jossa alueiden käytön suunnittelulla, toimintojen sijoittelulla ja liikenneverkolla määritellään millaiset olosuhteet yhdyskuntarakenne tarjoaa lihasvoimin liikkumiseen – palveluverkon tulee olla helposti jaloin ja pyörällä saavutettavissa.

Helsingin Baana

Ota yhteyttä

Reijo Vaarala

Projektipäällikkö,liikenne,viitoitus ja opastus
P: +358 40 7160 769

Lauri Vesanen

Projektipäällikkö,liikennetekniikka
P: +358 40 5829 755

Kävely ja pyöräily ovat merkittävässä nosteessa, mikä johtuu mm. uudesta ajattelutavasta sekä valtakunnallisesta strategiasta nostaa kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Useilla kaupunkiseuduilla kävelyn ja pyöräilyn strategiat ovat valtakunnallisia tavoitteita vielä korkeampia. Uuden ajattelutavan edellytys on käsitellä kävelyä ja pyöräilyä erillisinä liikennemuotoina ja tasavertaisina muiden liikennemuotojen joukossa. Kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen on erittäin kustannustehokasta ja se alentaa merkittävästi liikkumisesta syntyvää hiilijalanjälkeä sekä lisää ihmisten yleistä hyvinvointia.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen alkaa maankäytön suunnittelusta, jossa alueiden käytön suunnittelulla, toimintojen sijoittelulla ja liikenneverkolla määritellään millaiset olosuhteet yhdyskuntarakenne tarjoaa lihasvoimin liikkumiseen – palveluverkon tulee olla helposti jaloin ja pyörällä saavutettavissa. Hyvin toimivassa pyöräily-ympäristössä on paitsi sujuvaa liikkua myös helppo löytää laadukas pysäköintipaikka matkaketjun molemmissa päissä.

Pyörä on ajoneuvo, jolla on selkeästi erilaiset tarpeet ja vaatimukset kuin kävelyllä. Tästä syystä nykyaikaisessa suunnittelussa kävelyä ja pyöräilyä ei voida enää niputtaa yhteen. Esimerkiksi yhdistetty jalankulku- ja pyörätie ei ole pyöräilijälle parhaiten soveltuva ympäristö silloin, kun tavoitellaan merkittävää pyöräilymäärän kasvua.

Toisaalta monessa paikassa yhdistetty jalankulku- ja pyörätie on edelleen toimiva ratkaisu. Hyvin toimiva kävely-ympäristö on turvallinen, viihtyisä, virikkeellinen ja esteetön; hyviä elementtejä ovat esimerkiksi kävelykeskustat, torit ja kävelypainotteiset alueet. Oikeisiin paikkoihin pitää etsiä oikeat kävelyn ja pyöräilyn ratkaisut!

Kävelyn ja pyöräilyn hankkeitamme

 • Jalankulku- ja pyöräilyteiden suunnitteluohje
 • Kävely ja pyöräily kaavoituksessa
 • Lahden kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma 2025
 • Tampereen kaupunkiseudun kävelyn ja pyöräilyn kehittämisstrategia 2030
 • Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma, Haukipudas
 • Jyväskylän pyöräilyn (ja jalankulun) tavoiteverkon määrittäminen
 • Otaniemen polkupyöräverkon yleissuunnitelma, Espoo
 • Polkupyöräilyn laaturaitin rakennussuunnittelu Olarinkadun varrella
 • Edulliset jalankulun ja pyöräilyn ratkaisut
 • Urbaani ratas - Lahden kaupunkipyöräkonsepti
 • Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun pyörätiekokeilu, Tampere
 • Maantien 3051 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Panssarimuseo – Männistöntie, Hattula
 • Liityntäpyöräilyn kehittäminen ja toteuttaminen (Hämeen, Turun, Uudenmaan ja Vaasan tiepiirit)
 • Mopon paikka liikenneympäristössä

Kävely ja pyöräily ovat keskeisesti mukana omina liikennemuotoinaan myös tekemissämme liikennesuunnitelmissa, liikennejärjestelmäsuunnitelmissa, yhteysvälisuunnitelmissa ja liikenneturvallisuussuunnitelmissa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites