Liikenteen simulointi

Liikenteen simuloinnin tavoitteena on mallintaa ja arvioida suunnitteluratkaisujen toimivuus. Simulointi soveltuu sekä yksittäisten kohteiden että laajojen verkkokokonaisuuksien tutkimiseen, yksittäisistä kulkutavoista useiden eri kulkutapojen ja matkaketjujen mallintamiseen. 

Ota yhteyttä

Jukka-Pekka Pitkänen

Global Division Director, Smart Mobility
P: +358 407 384 190

Antti Mustaniemi

Ryhmäpäällikkö, älykäs kaupunkiliikenne
P: +358 41 4663138

Simulointi auttaa havainnollistamaan, arvioimaan ja vertailemaan liikenteen sujuvuutta vaihtelevissa olosuhteissa, olemassa olevassa tai suunnitellussa liikenneympäristössä. Suurin osa liikenteen simuloinnin toimeksiannoista liittyy katu- tai tiesuunnitelmien toimivuuden tarkistamiseen sekä liikennevalojen ja kaistajärjestelyiden suunnitteluun. Simuloinnin avulla saadaan tietoa esimerkiksi liikenteen palvelutasoista, ajoneuvojen viivytyksistä, jononpituuksista, liikennemääristä ja matka-ajoista.

Liikenteen simulointi 

 • liikenteen käyttäytymisen jäljittely tietokonemallin avulla
 • eri kulkutapojen ja liikennemuotojen tutkiminen
 • suunnitelmien liikenteellisen sujuvuuden varmistaminen
 • uusien maankäyttökohteiden vaikutusten tutkiminen ja vertailu
 • liikenteen ohjaus- ja hallintajärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen
 • vaihtoehtojen vertailu
 • liikenteen pullonkaulojen tunnistaminen
 • liikenteen vaikutusten havainnollistaminen animaation avulla

Työkalumme

 • Vissim on erittäin pitkälle kehitetty kaupunki- ja maantieliikenteen mikrosimulointiohjelma, joka soveltuu erityisesti joukko- ja kevyen liikenteen sekä liikennevalojen mallintamiseen
 • Paramics on laajojen ja monimutkaisten verkkokokonaisuuksien mallintamiseen soveltuva, erittäin pitkälle kehitetty mikrosimulointiohjelma
 • Synchro/SimTraffic on erityisesti liikennevalojen mallintamiseen ja pienten kohteiden toimivuustarkasteluihin soveltuva mikrosimulointiohjelma
 • OpenTrack on rautatieliikenteen simulointiohjelma

Esimerkkihankkeitamme

 • Kivistön aseman kevyen liikenteen ja matkaketjujen simulointi (Vissim), Vantaa
 • JENKA, osatehtävä 4, Syvarin joukkoliikenne-etuuksien vaikutusten arviointi (Vissim), Helsinki, Turku, Espoo, Vantaa, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Lahti
 • Kehä III välillä Lahdenväylä (vt 4) - Porvoonväylä (vt 7), tiesuunnitelmaan liittyvät liikenteen toimivuustarkastelut (Paramics)
 • Valtatie 7 (E18) Koskenkylä - Loviisa – Kotka, tiesuunnitelmaan liittyvät liikenteen toimivuustarkastelut (Paramics) 
 • Ratapihankadun yleissuunnitelma (Synchro/SimTraffic, Paramics), Tampere
 • Pääteiden kehittäminen (E8 ja E18) Raision kohdalla, ideasuunnitelma (Paramics)
 • Pääradan simulointitarkastelu (OpenTrack)
 •  Jyväskylän katuverkon sujuvuusselvitys (Paramics)
 • Haunisten (Myllyn kauppakeskus) ja Kuninkojan alueiden maankäytön liikenteelliset vaikutukset (Synchro/SimTraffic, Paramics), Raisio ja Turku
 • Ideaparkin alueen liikennesuunnittelu (Synchro/SimTraffic), Lempäälä

 

 

Vantaan Kivistön aseman simulointi

Kivistön aseman kevyen liikenteen ja matkaketjujen simulointi

Vantaan Kivistön juna-aseman ja bussiterminaalin sekä sitä ympäröivän uuden asuin- ja työpaikka-alueen liikenteen mahdolliset pullonkaulat paikantuvat simuloinnin avulla. Kevyen liikenteen simulointia ei Suomessa ole aiemmin tehty samalla tarkkuudella, joten hankkeessa kehitettiin ennen simulointimallin rakentamista myös itse tutkimusmenetelmää ja määritettiin tunnuslukuja kevyen liikenteen toimivuuden arviointiin.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites