Liikenteen vaikutukset

Ramboll tarjoaa monipuolista liikenteen vaikutusten arvioinnin asiantuntemusta strategioiden ja ohjelmien sekä hankkeiden vaikutusselvityksiin ja YVA-menettelyihin kaikissa liikennemuodoissa. Hyödynnämme liikenteen vaikutusten arvioinnissa monialaisia asiantuntijoitamme ja paikkatietoanalyysejä. Rambollin erityisvahvuus liikenteen vaikutusten arvioinneissa on MALPE-näkökulma, eli maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen kokonaisvaltainen tarkastelu.

Ota yhteyttä

Jukka Räsänen

Projektipäällikkö, liikennejärjestelmien ja liikennehankkeiden arviointimenetelmät
P: +358 40 3578 427

Liikenteen vaikutusten ja palvelutason selvittämisen erityisosaamisemme

 • yhteiskuntataloudelliset ja aluetaloudelliset vaikutukset
 • sosiaaliset vaikutukset
 • saavutettavuusanalyysit
 • ympäristövaikutukset
 • liikennemeluselvitykset
 • meluntorjuntaohjelmat
 • liikenteen päästöselvitykset
 • käytettävyysselvitykset
 • ennen - jälkeen selvitykset
 • palvelutasoselvitykset
 • toimivuustarkastelut
 • vaikutusten havainnollistaminen

Liikenteen vaikutusten ja palvelutason selvityshankkeitamme

 • Matkojen ja kuljetusten palvelutaso ja tunnusluvut, Liikennevirasto 
 • Ratahankkeiden ja tiehankkeiden arviointiohjeet, Liikennevirasto 
 • Tampereen moderni kaupunkiraitiotie, alustavan yleissuunnitelman vaikutusarvioinnit, Tampere
 • Kehä I – Itäväylä liittymävaihtoehtojen arviointi, Helsinki
 • Eritasoisten kehittämistoimenpiteiden yhteiskunnalliset vaikutukset, neliporrasmallin soveltaminen, Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Valtatie 12 Tampere-Kangasala; Turku-Naantali kehätie; Vaasan satamatie: YVA-menettely
 • Espoon kaupunkiradan ympäristövaikutusselvitys, Liikennevirasto
 • Metro/raideyhteys välillä Ruoholahti–Matinkylä, ympäristövaikutusten arviointi, Liikenne- ja viestintäministeriö, YTV, Espoo ja Helsinki
 • Vaikutusten hallinnan tutkimusohjelma (VAHA), tienpidon vaikutusten operationalisointi, Liikennevirasto
 • Tallinnan kaupungin meluselvityksen laatiminen (EU-direktiivin mukainen kartoitus)
 • Nepperinportin kunnallistekniikan yleissuunnitelma, meluselvitys, Rakennusosakeyhtiö Hartela
 • Lahti–Kerava oikoradan alueelle tulevien meluesteiden ja häikäisyn torjunnan yleissuunnittelu ja KVU-asiakirjat, Ratahallintokeskus, Lemcon Oy
 • Vt 3 parantaminen rakentamalla meluesteet välille Sääksjärvi–Peltolammi, Liikennevirasto
 • Hailuodon lauttayhteyden ja kiinteän yhteyden taloudellinen vertailu, Liikennevirasto ja ELY-keskus

 

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites