Liikkumisen ohjaus

Autamme asiakkaitamme liikkumaan sujuvasti, taloudellisesti, terveellisesti ja ympäristöystävällisesti liikkumisen ohjauksen keinoin. Tarjoamme monipuolisia liikkumisen ohjauksen ja kestävän liikkumisen palveluja niin kunnille kuin yrityksille.

Autamme asiakkaitamme liikkumaan sujuvasti, taloudellisesti, terveellisesti ja ympäristöystävällisesti.

Ota yhteyttä

Teemu Kinnunen

Vanhempi konsultti, joukkoliikenne ja liikenneturvallisuus
M: +358 50 3369 689

Liikkumisen ohjaus (mobility management) tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä erilaisin keinoin. Liikkumisen ohjauksen toimenpiteistä on hyötyä niin kouluissa, työpaikoilla kuin suurissa yleisötapahtumissa. Viisaan liikkumisen toimenpiteiden avulla voidaan saada aikaiseksi kustannussäästöjä, lisätä hyvinvointia sekä vähentää yksityisautoilusta aiheutuvia päästöjä.

Tiedotukseen, neuvontaan ja markkinointiin liittyvillä toimenpiteillä tarjotaan tietoa viisaan liikkumisen mahdollisuuksista ja pyritään muuttamaan liikkumistottumuksia. Kannustavilla toimenpiteillä parannetaan kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja kimppakyytien houkuttelevuutta.  Liikkumisen ohjauksen toimenpidevalikoimaan kuuluu myös viisaan liikkumisen palvelujen koordinointi ja kehittäminen siten, että kestävien kulkutapojen käyttö ja yhdistely toisiinsa on entistä helpompaa. 

Kestävään liikkumiseen investointi kannattaa

Liikkumisen ohjauksesta hyötyvät niin isot kuin pienet työnantajat, ja palvelut räätälöidään aina yrityksen tai kunnan toiveiden mukaisesti. Liikkumisen ohjauksen avulla työnantajat voivat kannustaa työntekijöitään liikkumaan entistä enemmän kävellen, pyöräillen, joukkoliikenteellä ja fiksusti henkilöautolla. Työpaikalle tehtävä liikkumissuunnitelma auttaa määrittämään hyödyllisimmät toimenpiteet.

Lihasvoimainen liikkuminen parantaa työntekijöiden terveyttä ja lisää hyvinvointia. Säännöllisesti liikkuvat sairastavat vähemmän: 2–3 kertaa viikossa liikkuvilla on 4,5 päivää vähemmän sairauspäiviä vuotta kohden kuin enintään kerran viikossa liikkuvilla. Yhden sairauspoissaolopäivän kustannukset ovat työnantajalle keskimäärin noin 300 euroa. Liikkumisesta saatavat terveyshyödyt auttavat vähentämään sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrää. 

Palvelumme yrityksille:

 • Työpaikkojen liikkumissuunnitelmat (nykytilan kartoitus, toimenpidesuunnitelma, seuranta)
 • Pysäköinnin suunnittelu (pyöräpysäköinti, autopaikat)
 • Tapahtumien, tempausten ja kampanjoiden järjestäminen
 • Viisaan liikkumisen mahdollisuuksiin liittyvä markkinointi, neuvonta ja tiedotus 
 • Liikkumisen ohjaus suurissa yleisötapahtumissa
 • Vaikutusarviot, kuten HEAT-laskennat (kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellisen arvon määrittäminen)

Palvelumme kunnille:

 • Kuntien ja seutukuntien viisaan liikkumisen suunnitelmat
 • Liikenneturvallisuuden ja viisaan liikkumisen koordinaattorityö
 • Ohje- ja selvitystyöt
 • Vaikutusarviot, kuten HEAT-laskennat (kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellisen arvon määrittäminen)
 • Liikennekäärme-peli kouluille  

Viimeaikaisia liikkumisen ohjauksen ja kestävän liikkumisen hankkeitamme:

 • Liikkumisen ohjauksen materiaalipaketit neljälle eri kohderyhmälle, Porin kaupunki (2017)
 • Asemakaavan mahdollisuudet vaikuttaa kävelyn ja pyöräilyn kilpailukykyyn, case Parola, Hattulan kunta (2017)
 • Iisalmen työmatkapyöräilyn ja -kävelyn edistämisohjelma, Iisalmen kaupunki, mukana mm. Olvi ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (2016)
 • Pielisen Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma, mukana mm. Vapo Timber Oy:n Nurmeksen saha ja Kevätniemen saha Lieksassa sekä Poikolan koulu Juuassa (2015–2016)
 • Valtatien 12 liikkumisen ohjauksen pilotti, Liikennevirasto (2015–2016)
 • Kestävä liikkuminen päivittäistavarakaupan asiointimatkoilla, Liikennevirasto (2015)
 • Liikkumisen ohjaus kaupan alalla, Liikennevirasto (2014)
 • Liikenneturvallisuuskoordinaattorina toimiminen usealla alueella, muun muassa Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Itä-Suomessa ja Imatran seudulla
 • Viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelmat (mm. Inkoon viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma 2016, Eteläisen Pirkanmaan viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma 2016
 • OP-Pohjolan Vallilan toimitalon hyvinvointikeskuksen hankeanalyysi (2012)

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites