Maisemasuunnittelu

Maisema- ja ympäristösuunnittelun avulla edistetään kestävän yhdyskunnan ja asukkaiden hyvinvointia, korostetaan luontoarvojen merkitystä sekä vaalitaan kulttuuriarvoja. Hyödynnämme maiseman ja viherverkoston monipuoliset mahdollisuudet sovittaen eri tekniikka-alueiden asiantuntemuksen saumattomasti yhteen.

Ota yhteyttä

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehtuuri, Ramboll Finland Oy

Hanna Keskinen

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehtuuri
P: +358 40 0843354

Lauri Axelsson

Yksikönpäällikkö, maisemasuunnittelu
P: +358 50 589 7915

Aino-Kaisa Nuotio

Maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu
P: +358 400 995217

Kaisa Rantee

Ryhmäpäällikkö, maankäyttö
P: +358 50 4066 349

Maiseman tarina

Laadimme suunnittelun ja kaavoituksen tueksi maisema- ja luontoselvityksiä ja inventointeja. Tarjoamme ekologia-, metsä-, ekosysteemipalvelu- ja hulevesiasiantuntemustamme. Käytämme monipuolisia tietoanalysointeja ja mallintamisen menetelmiä.

Tarpeiden kartoitus

Kuuntelemme ja kartoitamme asiakkaan ja käyttäjän tarpeet, lähtökohdat ja tavoitteiden mukaiset ratkaisumallit auttaen myös sidosryhmien hallinnassa.

Strateginen suunnittelu

Strateginen suunnittelulla ohjataan viheralueiden ja maankäytön suunnittelua. Laaditaan erilaisia suunnittelu- ja laatuohjeita, sekä ohjelmia. Päätösten tueksi laaditaan erilaisia selvityksiä ja kartoituksia.

Lue lisää strategisen suunnittelun palveluista

Yleis- ja toteutussuunnittelu

Monialaiset asiantuntijat tarjoavat koko projektin elinkaaren kattavia suunnittelupalveluja yleissuunnittelusta rakennussuunnitteluun, käyttö- ja hoitosuunnittelusta rakennuttamiseen ja valvontatöihin eri ympäristöissä.

Lue lisää suunnittelupalveluistamme

Lisätietoa ekosysteemipalveluista:

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut