Maisemasuunnittelu

Tiivistyvissä kaupungeissa elinvoimainen kaupunkimaisema ja viihtyisät julkiset kaupunkitilat muodostavat asukkaiden hyvinvoinnin perustan. Me tiedämme, kuinka tuo perusta luodaan. Laajan asiantuntemuksemme ja vahvan teknisen osaamisemme avulla pystymme tuomaan hankkeisiin innovatiivisia näkökulmia ja kokonaisvaltaisia suunnitteluratkaisuja.

Puistonperän puisto Tampereella.

Ota yhteyttä

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehtuuri, Ramboll Finland Oy

Hanna Keskinen

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehtuuri
P: +358 40 0843354

Lauri Axelsson

Yksikönpäällikkö, maisemasuunnittelu
P: +358 50 589 7915

Kaisa Rantee

Ryhmäpäällikkö, maankäyttö
P: +358 50 4066 349
maisema- ja ympäristösuunnittelu, Kemppainen Kalle Ramboll Finland Oy

Kalle Kemppainen

Suunnittelija, maisema- ja ympäristösuunnittelu
P: +358 40 6896711
M: +358 40 6896711

Kaupunkimaiseman palvelumme kattavat kaupunkiympäristön erilaisten ulkotilojen suunnittelun ideoinnista ja strategisesta ja kaupunkikuvallisesta yleissuunnittelusta aina toteutussuunnitteluun ja viherrakentamisen, hoidon ja ylläpidon valvontaan saakka.

Osaamisemme on monialaista. Pystymme ottamaan huomioon alueen ominaispiirteet sekä toiminnalliset, ekologiset, esteettiset, sosiaaliset ja taloudelliset lähtökohdat ja tavoitteet. Käytössämme on monipuolisia suunnittelun, arvioinnin, palvelumuotoilun ja projektihallinnan menetelmiä sekä edistykselliset visualisoinnin, tietoanalysoinnin ja mallintamisen palvelut.

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen tuovat kaupungeille uudenlaisia haasteita. Maaperän, vesiekosysteemien ja kasvillisuuden muodostamat vesi- ja viherverkostot, sinivihreä infrastruktuuri sekä resurssien ja materiaalien kestävä käyttö ovat avainasemassa kaupunkien sopeutumiskyvyn vahvistamisessa. Edistämme maisemasuunnittelussa elinkaareltaan parhaita ratkaisuvaihtoehtoja ja hyödynnämme maiseman elinvoimaisuuden turvaamisessa luonnon omia prosesseja.

Yleis- ja toteutussuunnittelu

Teemme yleis- ja toteutussuunnittelua erilaisten hankkeiden yhteydessä. Suunnittelutyö tehdään aina tiiviissä yhteistyössä eri tekniikka-alueiden kesken, jolloin yleissuunnitelmatasollakin varmistutaan ratkaisujen toteutettavuudesta ja kustannusraameista. Tyypillisimpiä suunnittelutehtäviä ovat katu- ja kunnallistekniikan yleissuunnitelmat sisältäen maisemasuunnittelun, aluekeskuksiin liittyvät suunnitelmat sekä useita katuja ja puistoja käsittävät täydennysrakentamis- ja katujen perusparantamishankkeet. Tänä päivänä lähes jokaiseen projektiin liittyy myös hulevesien kokonaisvaltainen hallinta ja yhä useammin suunnitellaan myös maamassojen hyötykäyttöä suunnittelualueella.

Vihervalvonta ja rakennuttaminen

Töiden tilaajalla ei ole aina resursseja valvoa vihertöitä itse, jolloin avuksi voidaan ottaa ammattitaitoinen vihertöiden valvoja.Vihervalvonnassa voimme toimia asiakkaidemme oikeana kätenä hankkeiden onnistuneessa läpiviennissä. Rambollin tarjoama vihervalvonta pitää sisällään paljon muutakin kuin teknisen toteutumisen valvontaa. Vihervalvoja voidaan ottaa hankkeeseen mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Palveluihimme kuuluvat myös viherurakan rakennuttaminen yhteistyössä kokeneiden infrarakennuttajien kanssa, kilpailutusasiakirjojen laadinnasta kohteen vastaanottoon. Asiakas voi tilata meiltä myös rajatun osa-alueen vihervalvonnan tarpeidensa mukaan.

Laadukkaasti toteutettu ja ylläpidetty ympäristö on pitkäaikainen investointi, joka luo omistajastaan positiivista mielikuvaa. Vihervalvoja on juuri oikea henkilö avustamaan näissä töissä.

 
 
 

Lue lisää

Projektit

Pasilan Tripla

Helsingin Pasilaan rakentuva Tripla on yksi koko Suomen haasteellisimmista rakennushankkeista.

 

Ramboll on toiminut Alakivenpuiston hankkeessa suunnittelijana sekä rakennuttaja- ja valvojakonsulttina. Rambollin asiantuntijat laativat myös hankkeen geotekniset, valaistus- ja puistosuunnitelmat

Alakivenpuisto

Helsingin Myllypurossa sijaitseva Alakivenpuisto on merkittävä uudentyyppinen, ylijäämämaiden hyötykäyttö- ja viherrakentamisen koekohde. Puisto on rakennettu ekologisesti kestävin periaattein ja se edustaa Helsingin kaupungin strategian mukaista uutta luonnonmukaista ja resurssitehokasta viherrakentamisen tapaa.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut