Strateginen suunnittelu

Jari Mäkynen, Rambollin asiantuntija

Jari Mäkynen

Suunnittelupäällikkö, johtava konsultti, yhdyskuntasuunnittelu
P: +358 40 764 9181

Kaisa Rantee

Ryhmäpäällikkö, maankäyttö
P: +358 50 4066 349

Riina Känkänen

Kehityspäällikkö, kestävä kaupunkikehitys
P: +358 40 768 8084

Elina Kalliala

Kehityspäällikkö, Blue & Green
P: +358 50 511 1866

Palvelumme

 • Viheralueiden strateginen suunnittelu ja ohjelmointi, viheralueohjelmat
 • Virkistys-, viherverkosto- ja reitistösuunnitelmat
 • Yleis- ja asemakaavoitus, maankäytön kehityskuvat, rakennemallit ja visiot
 • Lähiympäristösuunnitelmat ja viheryleissuunnitelmat, viheryleiskaava
 • Keskusta- ja taajama-alueiden kehittämissuunnitelmat
 • Kaupunkikuvallinen suunnittelu laatu- ja ympäristöohjeet ja design manuaalit
 • Pienvesi- ja hulevesiohjelmat
 • Kestävän maisemarakentamisen menetelmien kehittäminen ja ohjeistukset, viherkertoimen määrittely
 • Kaavojen ja hankkeiden vaikutusten arvioinnit ja selvitykset
 • Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutustenarviointi (SOVA)
 • Ympäristövaikutusten arvioinnit ja selvitykset, YVA, sosiaalisten vaikutusten arviointi
 • Energia ja ekotehokkuuden arviointi, maankäytön hiilinielujen ja päästöjen arviointi
 • Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumistoimien suunnittelu 

Kaupunkien ja taajamien viherverkostosuunnittelu

 • VILMO - Oulun viheralueverkosto- ja luonnon monimuotoisuussuunnitelma
 • Gongqing DigiEcoCity, Master Plan, China
 • Länsilaajasalon aluesuunnitelma, Helsinki
 • Reijolan aluesuunnitelma, Helsinki

Maankäytön ja kaavoituksen suunnittelu

 • Raisio, Rusko ja Vahto, aluerakennetarkastelu
 • Sastamalan kaupunkirakenneselvitys
 • Tunturilapin maakuntakaavan ympäristövaikutusselvitys
 • Kirkkonummen kunnan maankäytön kehityskuva
 • Kotka-Haminan seudun strategisen yleiskaavaprosessin suunnittelu
 • Janakkalan, Hämeenlinnan ja Hattulan alueellinen rakennemalli 2040
 • Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman uudistaminen
 • Pirkanmaan maakuntakaava 2040, maankäyttövaihtoehdot

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut