Ramboll on tarjonnut helmikuusta 2016 alkaen uudenlaisen karttapalvelua. Palvelun avulla kunnan on mahdollista hoitaa EU:n Inspire-direktiivin asettamat velvoitteet eli tarjota kartta-aineistot sähköisellä alustalla, jaettavassa muodossa.

Karttapalvelu soveltuu erinomaisesti organisaatioille, joilla on tarve jakaa aineistoja: palvelu hyödyntää rajapintapalveluita omista ja kolmannen osapuolen aineistoista. Lisäksi karttapalvelu toimii yhteisestä sekä asiakaskohtaisista upotuksista. Toiminnallisuuksia on mahdollista laajentaa vastaamaan erilaisia tarpeita. Lisäksi sovellus rakennettu mobile-first –periaatteella, jolloin mobiilikäyttö on sujuvaa.

Peruspalvelun käyttöönotto on erittäin kustannustehokasta. Tällöin palvelussa ovat mukana maanmittauslaitoksen taustakarttasarja, peruskartat, maakuntakaava, suojelukohteet ja alueet, muinaisjäännökset ja pohjavesialueet. Mukaan on mahdollista liittää lähes mitä tahansa muuta avoimilla rajapinnoilla olevaa ilmaista tai maksullista aineistoa. Lisäksi karttapalvelussa voidaan esittää organisaatioiden omia aineistoja.

INSPIRE –velvoitteet koskevat kaikkia EU maita, joten palvelua laajennetaan tarvittaessa koko Pohjoismaiden tasolle.

Järjestelmän hyötyjä esimerkiksi kuntaorganisaatiossa: 

Kunta 

Muut viranomaistahot

Kuntalaiset 

Ulkopaikkakuntalaiset 

Ajantasaiset tiedot yhdessä paikassa nopeasti saatavilla (mm. kaavoitus, suunnittelutarvealueet, vesihuolto)

Kuntien ajantasaiset aineistot aina käytettävissä 

mm. kaavoitustiedot helposti saatavilla. Esim. vireillä olevien kaavojen lisääminen mahdollista

Tiedot uusista asuinalueista ja myytävistä tonteista

 

Järjestelmästä voidaan räätälöidä sovellukset eri hallintokunnille, jolloin kasataan hallintokunnan kannalta vain tarpeellinen aineistopatteri

 

 

 

Mobiili käytettävyys parempi kuin useissa muissa järjestelmissä 

Opaskartta suunnistamiseen. Paikannimi ja osoitehaku toiminto 

Hyödynnetään kolmansien osapuolien päivittyviä rajapinta-aineistoja, jolloin käytössä aina viimeisin tieto (MML, SYKE, Museovirasto)

Tieto voidaan jakaa muille viranomaisille (INSPIRE-direktiivi)

 

Mahdollisuus palvelupisteiden ym. lisäämiseen

 

Toteutettuja karttapalveluja

Asikkalan kunta

 


Asikkalan karttapalveluun

Tohmajärven kunta


Tohmajärven karttapalveluun

Sysmän kunta


Sysmän karttapalveluun

Kiteen kaupunki


Kiteen karttapalveluun

Keiteleen kunta


Keiteleen karttapalveluun

Joutsan kunta


Joutsan karttapalveluun

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites