Tiestömittaukset

Ota yhteyttä

Mikael Sulonen

Yksikönpäällikkö, Ramboll RST Finland, Oulu
P: +358 40 486 5995
M: +358 40 486 5995

Päällystettyjen teiden kuntomittaukset

Ramboll on suurin tiestötietojen toimittaja eurooppalaisille tielaitoksille. Ramboll RST on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan mittalaitteita normaaleilla liikenteen nopeuksilla tehtäviin pituus-, poikkiprofiili ja vauriomittauksiin.

Mittaukset suoritetaan mittalaittein varustellulla erikoisautolla. Suomessa mittaukset tekee Ramboll RST Finland. Mittalaitteita kutsutaan palvelutasomittareiksi (PTM, LaserRST) tai vauriomittareiksi (APVM, PAVUE).

Tiestömittausten analyysi- ja laskentapalvelut

Tiestömittausten ja katuverkon kuntotutkimusten tuloksia voidaan jatkojalostaa ja havainnollistaa monin eri tavoin. Tyypillisiä tapoja ovat mm. datan käyttö tasausmassalaskentojen lähtötietona tai esimerkiksi laskennallisten analyysien (sivukaltevuuspuutteet, tiejakson kunnon arviointi tms.) tekeminen. Havainnollistamistapoja ovat mm. paikkatietokarttojen tai diagrammiesitysten tekeminen.

Katujen kuntotutkimukset

Katujen kuntotutkimuksiin käytetään joko tarkempaa tutkimusmetodiikkaa tai yleisempää arviota kadun kunnosta. Tarkemmassa metodiikassa käytetään pulssianturilaitteistoa sekä tietokonetta ja tutkimuksen tuloksena saadaan mm. päällysteen jäljellä oleva taloudellinen käyttöikä. Yleinen kuntoarvio perustuu tilastollisen otoksen valintaan katuverkosta ja otoksen perusteella tehtyyn laskelmaan kuntotilanteesta. 

Esimerkkihankkeitamme

  • Tiestön yleistietojen hankinnan puitesopimus, Liikennevirasto, 2008-2011
  • Useita APVM ja PTM -mittauksia Liikennevirastolle ja ELY-keskukselle

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites