Rakennettavuusmalli

Rakennettavuusmalli on visuaalisesti havainnollinen esitys maaperän rakennettavuudesta ja mallin tietoja voidaan jatkohyödyntää maankäytön suunnitteluohjelmissa.

Ota yhteyttä

Koskela_Veli-Pekka

Veli-Pekka Koskela

Projektipäällikkö, paikkatieto ja mallinnus
P: +358 50 5935 354

 

Rakennettavuusmallin tekemisessä nykytilan haasteeksi on tunnistettu se, että maaperän rakennettavuuden esittämisen tavat vaihtelevat kunnissa ja kaupungeissa, jolloin rakennettavuuden hahmottaminen erilaisten esitystapojen vuoksi on usein haastavaa. Rakennettavuusluokittelu, mikäli sellainen on laadittu, on harvoin vakioitu.

Tavoitetilassa rakennettavuusmalli ja –kartta tarjoavat standardin lähtökohdan kaavan perustamiskustannusten arviointiin ja optimointiin, mikä mahdollistaa myös erilaisten laskentaohjelmien kehittämisen. Tavoitteena on, että rakennettavuuskartta perustuu standardiin luokitukseen, joka helpottaa karkean kustannusarvion laatimista alueen perustamiskustannuksille sekä eri alueiden vertailua toisiinsa.

Ramboll Finland toteutti Ympäristöminiteriön toimeksiantona osana kuntapilottia erillisen Maaperän rakennettavuusmallin laadinta –hankkeen. Hankkeessa tehtiin maaperän rakennettavuusmalli ja siitä johdettu rakennettavuuskartta Inkoon, Lahden ja Kempeleen kuntien osoittamille asemakaava-alueille. Työn tuloksena tuotettiin em. asemakaava-alueille kaavan lähtötiedoksi sopivat, valmiiseen rakennettavuusluokitukseen perustuvat koneluettavat mallit, karttatulosteet maaperän rakennettavuudesta sekä kohdekohtaiset rakennettavuusselvitykset.

Rakennettavuusmalli on visuaalisesti havainnollinen esitys maaperän rakennettavuudesta ja se tuo selvästi esille kohteen erilaiset rakennettavuusalueet. Rakennettavuusmalli perustuu olemassa oleviin paikkatietoihin (mm. maanpinnan korkeusmalli, pohjatutkimukset ja maaperäkartta) ja usein vielä erikseen tehtäviin pohjatutkimuksiin. Rakennettavuusmalli toimii maankäytön suunnittelun työkaluna siten, että rakentaminen voidaan sijoittaa alueelle kokonaistaloudellisesti parhaalla tavalla huomioiden alueen käytön muut tavoitteet.

Maaperän rakennettavuusluokittelua ja siihen perustuvaa rakennettavuuskarttaa on ehdotettu Julkisen hallinnon suositukseksi (JHS). Ehdotuksena on, että maaperän rakennettavuusmallin laadinta otettaisiin kansalliseksi käytännöksi maankäytön suunnittelussa. Tavoitteena on, että tulevaisuuden kaavakohteen rakennettavuusselvitykseen liittyisi visuaalisesti selkeä ja helposti ymmärrettävä esitys maaperän rakennettavuudesta. Kuntapilotoinnista saadut kokemukset viedään arvioitavaksi JHS-työhön.

Maaperän rakennettavuusmallin laadinta - menetelmäkehityksen raportti (pdf)

Ramboll on tuottanut uuteen menetelmään perustuvia rakennettavuusmalleja jo seuraavien kuntien alueilla:

  • Sipoo
  • Inkoo
  • Kempele
  • Lahti

 

Kaavakustannusmalli

Kaavakustannusmalli tarjoaa hyvän lähtökohdan kaavan perustamiskustannusten arviointiin ja optimointiin sekä eri mahdollistaa alueiden vertailun toisiinsa.

Tutustu palveluun

Rakennettavuusmalli

Esimerkki rakennettavuusmallista

Kaavakustannusmalli

Esimerkki kaavakustannusmallista

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites