Maisemasuunnittelu

Tiivistyvissä kaupungeissa elinvoimainen kaupunkimaisema, viihtyisät ja toiminnalliset julkiset kaupunkitilat muodostavat asukkaiden hyvinvoinnin perustan. Me tiedämme, kuinka tuo perusta luodaan. Laajan asiantuntemuksemme ja vahvan teknisen osaamisemme avulla pystymme tuomaan hankkeisiin innovatiivisia näkökulmia ja kokonaisvaltaisia kestävän kehityksen mukaisia suunnitteluratkaisuja. 

Ota yhteyttä

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehtuuri, Ramboll Finland Oy

Hanna Keskinen

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 40 0843354

Lauri Axelsson

Yksikönpäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 50 589 7915

Kaisa Rantee

Ryhmäpäällikkö, maisema-arkkitehti, Tampere
P: +358 50 4066 349
maisema- ja ympäristösuunnittelu, Kemppainen Kalle Ramboll Finland Oy

Kalle Kemppainen

Maisema-arkkitehti, Oulu
P: +358 40 6896711
M: +358 40 6896711

Aino-Kaisa Nuotio

Suunnittelupäällikkö, maisema-arkkitehti, Espoo
P: +358 400 995217

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen tuovat kaupungeille uudenlaisia haasteita. Maaperän, vesiekosysteemien ja kasvillisuuden muodostamat vesi- ja viherverkostot, sinivihreä infrastruktuuri sekä resurssien ja materiaalien kestävä käyttö ovat avainasemassa kaupunkien sopeutumiskyvyn vahvistamisessa. Edistämme maisemasuunnittelussa elinkaareltaan parhaita ratkaisuvaihtoehtoja ja hyödynnämme maiseman elinvoimaisuuden turvaamisessa luonnon omia prosesseja.

Osaamisemme on monialaista. Suunnittelun lähtökohtana otamme huomioon alueen ominaispiirteet sekä toiminnalliset, ekologiset, esteettiset, sosiaaliset ja taloudelliset lähtökohdat ja tavoitteet. Käytössämme on monipuolisia suunnittelun, arvioinnin, palvelumuotoilun ja projektihallinnan menetelmiä sekä edistykselliset visualisoinnin, tietoanalysoinnin ja mallintamisen palvelut.

Maisemasuunnittelun palvelumme kattavat kaupunkiympäristön erilaisten ulkotilojen ja virkistysalueiden suunnittelun koko elinkaaren laajoista koko kuntaa koskevista selvityksistä ja strategisista ohjelmista toteutussuunnitteluun sekä rakennuttamiseen ja kunnossapidon valvontaan asti. Tänä päivänä lähes jokaiseen projektiin liittyy hulevesien kokonaisvaltainen hallinta ja maa-ainesten hyötykäyttö suunnittelualueella. Yhteistyössä muiden Rambollin tekniikka-alueiden sekä kansainvälisen asiantuntijaverkoston kanssa kehitämme jatkuvasti uusia menetelmiä ja tapoja tuottaa kestävää ja laadukasta ympäristöä.

Maisemasuunnittelun palveluitamme

 • maisema-, metsä-, luonto- ja kulttuuriympäristöselvitykset ja-suunnitelmat 
 • maisemasuunnitelmat, hoito- ja kehittämissuunnitelmat
 • ekosysteemipalvelukartoitukset ja luontoperusteiset ratkaisut
 • kestävän maiseman, kompensaation ja luonnon monimuotoisuuden ratkaisut
 • viheralueiden strateginen suunnittelu ja ohjelmointi, viheralueohjelmat
 • viheralueiden palvelumuotoilu ja tuotteistaminen
 • viheralueiden resurssitehokkuus – ja korjausvelkaselvitykset
 • viheralueiden kuntoarviot, viherrekisterit ja omaisuuden hallinta
 • pienvesi- ja hulevesiohjelmat- ja selvitykset
 • viherrakenne – ja viherverkostoselvitykset
 • kaupunkikuvallinen suunnittelu, laatukäsikirjat
 • metsien moninaiskäytön ja niittyalueiden suunnittelu
 • luonnonmukainen vesirakentaminen ja hulevesiratkaisut
 • maa-ainesten kestävän käytön suunnitelmat
 • lähiympäristö- ja viheryleissuunnitelmat
 • katujen, aukioiden ja keskustaympäristöjen suunnitelmat
 • viherkansien ja -kattojen suunnitelmat
 • puistojen ja liikunta-alueiden suunnitelmat
 • ranta-alueiden suunnitelmat
 • pihojen ja julkisten rakennusten ympäristöjen suunnitelmat
 • hautausmaakaavat, hautausmaan käyttösuunnitelmat ja korttelisuunnitelmat
 • väyläarkkitehtuurin ja tieympäristön suunnitelmat
 • viherrakennuttaminen ja -valvonta
 • kunnossapidon valvonta ja kehittämissuunnitelmat

Lue lisää

Projektit

Ramboll on toiminut Alakivenpuiston hankkeessa suunnittelijana sekä rakennuttaja- ja valvojakonsulttina. Rambollin asiantuntijat laativat myös hankkeen geotekniset, valaistus- ja puistosuunnitelmat

Alakivenpuisto

Helsingin Myllypurossa sijaitseva Alakivenpuisto on merkittävä uudentyyppinen, ylijäämämaiden hyötykäyttö- ja viherrakentamisen koekohde. Puisto on rakennettu ekologisesti kestävin periaattein ja se edustaa Helsingin kaupungin strategian mukaista uutta luonnonmukaista ja resurssitehokasta viherrakentamisen tapaa.

Kuusisaaren puisto ja tapahtumakenttä

Kuusisaaren puisto ja tapahtumakenttä

Kuusisaaren puisto- ja tapahtumakenttäalueen peruskorjaus suunniteltiin Oulun kaupungille vuonna 2016, sillä alueen kasvavat ulkoilmafestivaalit tarvitsivat lisää tilaa ja parempia järjestelyjä. Kyseessä on yksi Oulun kaupungin merkittävimmistä puistoalueista, joten lopputuloksen tuli olla toimiva ja kaunis.

Aimo Tukiaisen puisto

Aimo Tukiaisen puisto

Aimo Tukiaisen puisto on Lauttasaaressa sijaitseva, nyt jo suunnitelmien mukaisesti kunnostettu puistoalue. Peruskorjaussuunnitelman avulla hajanainen alue saatiin toimivaksi ja visuaalisesti yhtenäiseksi puistoalueeksi, joka on vilkkaassa käytössä.

Vantaan Kirjastopuiston nurmialue ja istutuksia

Vantaan Kirjastopuisto

Vantaan Tikkurilassa keskeiselle paikalle rakennettu Kirjastopuisto on vantaalaisten kohtaamispaikka. Aiemmin pysäköintialueena toiminut sorakenttä koki valtavan muodonmuutoksen, kun alueelle rakennettiin uusi, toiminnoiltaan korkeatasoinen ja monipuolinen puisto. 

Kankaan kanava

Kankaan kanava

Kankaan paperitehtaan kanavaan johdetaan hulevesiä ja se toimii myös Kankaan keskeisen alueen tulvareitin päätepisteenä. Hankkeen tavoitteena oli muokata alueesta älykäs kaupunginosa, jossa asutaan, työskennellään, opiskellaan ja viihdytään. 

Tikkurilankosken pato

Tikkurilankoski

Vantaan Tikkurilankosken pato oli menettänyt toiminnallisen perustansa ja oli kunnostuksen tarpeessa. Pato hankaloitti uhanalaisen meritaimenen nousua Keravanjoen yläjuoksulle ja esti pohjaeliöstön liikkumisen eikä enää vastannut alueen virkistyskäytön tarpeita. Padon osittainen purku aloitettiin keväällä 2019.

Santalahden rantapuiston pelikenttä

Santalahden rantapuisto

Santalahden rantapuiston hankkeen tavoitteena oli rakentaa toiminnallinen aluepuisto, jossa otetaan huomioon myös mahdollisuus suurten ulkoilmatapahtumien järjestämiseen.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites