Infraomaisuuden hallinta

Tarjoamme väylien ja väylärakenteiden sekä kaupunkiomaisuuden hallintaan liittyvää konsultointia koko infran elinkaaren ajalle.

Ramboll Village Espoossa

Ota yhteyttä

Sini Haulos

Yksikön päällikkö, Infraomaisuuden hallinta
M: +358 41 459 6373

Asiantuntemuksemme kattaa hoidon ja ylläpidon suunnittelun, ohjelmoinnin, hankintamenettelyt ja laadunvalvonnan, kunto- ja ominaisuustietojen hankinnan, hallinnan ja laadunvarmistuksen, erilaiset asiakkaan tarpeen mukaan räätälöidyt tietopalvelut sekä monipuoliset tilastolliset analyysit ja matemaattisen mallintamisen.

Palvelumme

 • Ylläpidon toimintalinjat, strategiapaperit ja perusteluviestinnän tukimateriaali 
 • Rahoitustarveanalyysit, korjausvelkalaskelmat ja rappeutumismallit 
 • Ylläpidon tuotteistaminen ja tuotekortit 
 • Tietotarpeiden ja laatuvaatimusten määrittely 
 • Väylätietojen hankinta, hallinta ja laadunvarmistus 
 • Inventointien ja mittausjärjestelmien hyväksyntätestaus 
 • Päällystysohjelmointi ja siltojen korjauskohteiden priorisointi 
 • Katujen kunto- ja tarvekartoitukset 
 • Ylläpidon hankintamallien kehittäminen 
 • Kunnossapidon alueurakoiden hankinta 
 • Kunnossapidon seuranta, raportointi ja laadunvarmistus 
 • Hoitoon ja ylläpitoon liittyvät kehityshankkeet 
 • Tiedon hallinnan ja prosessien kehittäminen

Tietopalvelut

Tarjoamme väyläinfran ja kaupunkiomaisuuden hallintaan asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä tietopalveluita. Rakennettuun ympäristöön liittyvän substanssiosaamisen avulla Ramboll tuottaa tärkeitä tietoja käyttäjien eri tarpeisiin.  

 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites