Hankearviot ja liikenne-ennusteet

Ota yhteyttä

Pekka Iikkanen

Projektipäällikkö,liikenne-ja kuljetustalous
P: +358 40 5848 044
Hankearviointien avulla selvitetään ratahankkeen vaikutuksia, yhteiskuntataloudellista kannattavuutta ja vaikuttavuutta hankkeen päätöksentekoa varten.  Hankearviointi sisältää tavallisesti useita eri hankevaihtoehtoja. Henkilö- ja tavaraliikenne-ennusteiden laatiminen on tärkeimpiä hankearviointiin sisältyviä tehtäviä.  Ennusteissa tarkastellaan matka- ja kuljetusmäärien sekä junatarjonnan kehitystä pitkällä aikavälillä.

Hankearviointien ja ennustemenetelmien kehittäminen

  • Ratahankkeiden arviointiohjeiden kehittäminen
  • Rautatieliikenteen kustannus- ja energiankulutusmallien kehittäminen
  • Raakapuu- ja energiapuuvirtojen valtakunnalliset  optimointimallit
  • Kuljetusintensiteettimenetelmän kehittäminen

Esimerkkejä laatimistamme hankearvioista ja ennusteista

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites