Tiesuunnittelu

Ota yhteyttä

Emil Matintupa

Yksikönpäällikkö, tiesuunnittelu, Espoo
P: +358 50 596 0358

Olemme olleet mukana suunnittelemassa Suomen tieverkkoa 1960-luvulta alkaen. Suunnittelukokemusta on kertynyt päätieverkon moottoriteistä, valtateistä, maanteistä sekä paikallisteistä ja yksityisteistä. Osaamisalueisiimme kuuluu teiden suunnittelu aina yksityistien suunnitelmista laajoihin, monialaisiin ja vaativiin tieprojekteihin. Vastaamme myös tiehankkeissa tarvittavien eri tekniikkalajien suunnittelun johtamisesta ja koordinoinnista.

Tiesuunnittelun erityisosaamisemme

 • alustavat yleissuunnitelmat ja yleissuunnitelma
 • KVU-, ST-asiakirjat ja eri hankintamalleihin sisältyvä suunnittelu
 • rakennussuunnitelmat
 • rakennustyönaikainen suunnittelu ja konsultointi
 • tarve- ja kehittämisselvitykset
 • tiesuunnitelmat

Tiesuunnitteluhankkeitamme

 • Vt3 parantaminen, Hymeenkyrön ohitus, tiesuunnitelma
 • Vt 8 välillä Kotiranta–Stormossen, YVA ja yleissuunnitelma
 • Vt 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina–Vaalimaa, YVA ja yleissuunnitelma
 • Ylläksen maisematie, yleis-, tie- ja rakennussuunnitelma
 • Kehä II jatke välillä Turunväylä–Hämeenlinnanväylä, yleissuunnitelma, yhteishanke Pöyryn kanssa
 • Vt 7 Haminan ohikulku, tiesuunnitelma, yhteishanke SITOn kanssa
 • Vt 14 parantaminen välillä Laitaatsalmi–Ruislahti, tiesuunnitelman täydennys ja tuotevaatimukset, yhteishanke SITOn kanssa
 • E18 rakentaminen moottoritienä Muurla–Lohja, EKM palvelusopimus, rakennusvaiheen suunnittelu, yhteishanke SITOn ja Pöyryn kanssa

Lisätietoa hankkeista myös Liikenneviraston www-sivuilta

Esimerkkihankkeitamme

E18 moottoritien suunnittelu

E18 moottoritien suunnittelu välillä Koskenkylä-Loviisa-Kotka

Ramboll Finland on mukana suunnittelemassa valtatie 7 rakentamista moottoritieksi välillä Koskenkylä–Loviisa–Kotka. Valtatie 7 on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä yhteyttä E18-tietä ja EU:n tärkeäksi asettamaa ns. Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Sopimus suunnittelutyöstä allekirjoitettiin 21.8.2008. Suunnittelu tehdään yhteistyössä SITO Oy:n kanssa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites