Johdon konsultointi

Nykyisessä kiivastahtisessa maailmassa sekä organisaatioilla että yksilöillä on paine tuottaa vain kaikkein parasta. Tavoilla, joilla johdamme ihmisiä, liiketoimintaa ja yhteiskuntaa, on suuri vaikutus lopputuloksiin. Yhdistämällä yhteiskunnan tarpeet sekä ihmisten kyvyt ja voimavarat kestävällä tavalla työntekijät ja organisaatiot pystyvät kehittymään, uudistumaan ja tuottamaan erinomaisia ratkaisuja – jatkuvasti. 

Tarjoamme johdon konsultointi- ja koulutuspalveluja sekä arviointi- ja tutkimuspalveluja julkisen sektorin ja yritysten tarpeisiin. Palvelumme kattavat johtamisjärjestelmien, organisaatioiden, henkilöstön ja prosessien sekä niitä tukevien tietojärjestelmien kehittämisen.

Etunamme on kansainvälisen konsultointiyrityksen laaja ja monipuolinen osaaminen, tehokkaat työkalut ja vertailukohteet eri maista. Suomessa tarjoamme erityisesti seuraavia johdon konsultointi- ja koulutuspalveluja. 

Arvioinnit ja selvitykset

Analysoimalla ja arvioimalla organisaatioita, niiden toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä taloutta, pystymme tarjoamaan riippumatonta ja tehokasta konsultointia. Lisäksi arvioimme laajoja ohjelmakokonaisuuksia, projekteja ja hankkeita sekä teemme kehittämisselvityksiä, jotka luovat perustan pitkäaikaisille strategisille päätöksille. 

Koulutukset ja valmennukset

Organisaatiomuutoksista on tullut edellytys liiketoimintaympäristössä. Johtoryhmien sparraamiset, esimiesvalmennukset ja henkilöstön muutosjohtamisen työpajat ovat palveluitamme, joilla varmistamme, että organisaatiot ja ihmiset ovat valmiita kohtamaan nykypäivän vaatimukset ja haasteet.   

Liiketoiminnan kehittäminen ja strategiaprosessit

Yritysten haasteena on linjata strategiaansa hyödyntämään markkinoiden ja toimialojen kehitystä sekä toteuttaa tuloksellisesti samalla tarvittavia liiketoiminnan muutoksia. Vahvaa analyysi- ja ennakointitaustaamme hyödyntäen autamme yrityksiä ymmärtämään ja kiteyttämään tulevaisuuttaan, joko kohti trendinomaista kehitystä tai skenaariomaisesti työstettäviä epävarmuuksia. Tarvittava muutos alkaa toteutua jo käyttämämme osallistavan strategiaprosessin aikana. Muutoksen onnistumista tuemme monipuolisilla muutosjohtamisen välineillä ja menetelmillä sekä yrityksen tarpeisiin sovitetuilla valmennuksilla. Kun halutun muutoksen taustalla on tuote-, palvelu- tai prosessi-innovaatio, on meillä osaamista kehittää siitä taloudellista lisäarvoa tuottavaa toimintaa.

Strategiatyön avulla suunnataan kohti edelläkävijyyttä ja luodaan kilpailukykyä niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Strategiatyössä käytämme osallistavia menetelmiä, joiden avulla strategiaa jalkautetaan jo työstövaiheessa ja lopputulokseen sitoutuvat eri intressiryhmät. Lisäksi kehitämme prosesseja, tuotteita ja palveluita organisaatioiden muutostilanteissa. 

Toteuttamiamme hankkeita

Sähköisen tiedonsiirtoprosessin kehittäminen

Ramboll toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen sähköisen tiedonsiirron prosessien kehittämisestä maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa.

Fiksu kaupunki -ohjelman aktivointipalvelut

Ramboll Management Consulting toimii Fiksu kaupunki -ohjelman aktivaattorina ohjelma- ja verkostojohtamisen kaikissa työtehtävissä, erityisesti ohjelman kohderyhmien eli yritysten ja kaupunkien vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämisessä.

Rambollin johdon konsultointi arvioi keväällä 2016 Kehas-ohjelman toteutumista asumisratkaisujen osalta ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Kehitysvammaisten asumisohjelman arviointi

Rambollin johdon konsultointi arvioi keväällä 2016 Kehas-ohjelman toteutumista asumisratkaisujen osalta ympäristöministeriön toimeksiannosta.

6Aika-treffit, työseminaarin fasilitointi

Rambollin fasilitoima 6Aika-treffit kokosi yhteen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita edistämään kestävää kaupunkikehitystä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites