Arvioinnit & selvitykset

Arviointi- ja tutkimuspalvelumme tuottavat käytännönläheistä tietoa päätöksenteon tueksi. Jalostamme tutkimustietoa johdon päätöksenteon välineeksi ja toimimme ulkopuolisena arvioitsijana hankkeiden laadunvarmistajina. Euroopan johtavana arviointipalveluiden tarjoajana pystymme tuottamaan nopeasti ja tehokkaasti kansainvälisiä vertailuja useilla eri toimialoilla.

Ota yhteyttä

Henri Lahtinen, RMC

Henri Lahtinen

Senior Consultant
P: +358 40 779 6975

Mikko Henriksson

Vanhempi konsultti
P: +358 40 7080672

Arviointi- ja tutkimuspalvelumme tuottavat käytännönläheistä tietoa päätöksenteon tueksi. Jalostamme selvitystietoa johdon päätöksenteon välineeksi ja toimimme ulkopuolisena arvioitsijana erityisesti julkisen sektorin toimenpiteissä, hankkeissa ja ohjelmissa. Olemme luotettava ja puolueeton arviointikumppani.
Kuljemme asiakkaan rinnalla mm. kehittävän arvioinnin menetelmin.

Kehittävän arvioinnin tavoitteena on – vahvaan asiantuntemukseen ja arvioinnin havaintoihin ja niihin pohjautuviin johtopäätöksiin perustuen – tarjota selkeitä, konkreettisia ja yksiselitteisiä suosituksia toiminnan kehittämiseksi jatkossa. Tuemme kehitystyötä myös vaikuttavuusmittareiden rakentamisen sekä nopeiden kokeilujen arvioinnin kautta sekä pystymme tuottamaan nopeasti ja tehokkaasti kansainvälisiä vertailuja useilla eri toimialoilla.

Referenssejämme

RAY tukee -barometri

RAY tukee -barometri kartoittaa RAY:n avustusta saavien järjestöjen toiminnan hyötyjä avunsaajille ja vapaaehtoistyöntekijöille.

Rambollin johdon konsultointi arvioi keväällä 2016 Kehas-ohjelman toteutumista asumisratkaisujen osalta ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Kehitysvammaisten asumisohjelman arviointi

Rambollin johdon konsultointi arvioi keväällä 2016 Kehas-ohjelman toteutumista asumisratkaisujen osalta ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites