Strategiat ja prosessit

Yrityksen tai julkisen organisaation johtamisjärjestelmän toimivuus ja tehokkuus perustuu strategisen johtamisen selkeyteen, ja toisaalta asiakaslähtöisten prosessien määrittelyyn ja aktiiviseen kehittämiseen. Strategioiden luominen edellyttää aina selkeän suunnan valintaa ja priorisointia eri vaihtoehtojen välillä.

Ota yhteyttä

Janne Marniemi

Director
P: +358 40 704 6318

Janne Sariola

Director, Strategy and Management Systems
P: +358 (40) 5639895
M: +358 (40) 5639895

Strategiset tavoitteet vaativat konkretisointia toimenpideohjelmaksi ja implementointia esimiesten ja henkilöstön keskuuteen. Tätä kokonaisuutta tulee voida myös seurata yhdessä luoduilla seurannan menetelmillä ja mittareilla, sekä arvioimalla kehittää eteenpäin.

Prosesseja määritellään yhä selkeämmin asiakaslähtöisiksi toimintatavoiksi. Yhteisten prosessien avulla luodaan yhtenäistä johtamistapaa ja organisaatiokulttuuria. Laaja kokemuksemme erilaisista organisaatioista ja yrityksistä tekee meistä julkisen ja yksityisen sektorin välisten rajapintojen strategisen johtamisen asiantuntijoita. Tätä erikoisosaamistamme arvostetaan mm. kuntakonsernien johtamisen kehittämisessä, jätehuolto- ja energialiiketoiminnan strategisessa kehittämisessä sekä julkisten hankintaprosessien kehittämistyössä.

 

Referenssejämme

Lapin AMK:n johtamisjärjestelmän arviointi

 Ramboll toteutti kevään 2016 aikana Lapin ammattikorkeakoulun johtamisjärjestelmän toimivuuden ja johtamisen onnistumisen arvioinnin.

Sähköisen tiedonsiirtoprosessin kehittäminen

Ramboll toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen sähköisen tiedonsiirron prosessien kehittämisestä maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa.

Digital-flow-of-information-in-bits

Kyberrikostorjuntakeskuksen konsultointi

Ramboll konsultoi Keskusrikospoliisin uuden Kyberrikostorjuntakeskuksen perustamista kevään 2015 aikana.

Smart city-strategia ja visiotyö

Rambollin toteuttaman selvityksen tavoitteena oli luoda ja kirkastaa Joensuun tavoitetilaa älykkäässä kaupunkikehittymisessä.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites