Palvelumme kattavat kaupunkiympäristön ulkotilojen suunnittelun ideoinnista toteutussuunnitteluun ja viherrakentamisen, hoidon ja ylläpidon valvontaan. Valaistussuunnittelumme avulla voidaan lisätä kohteen omaleimaisuutta, turvallisuutta ja suunnistettavuutta energiatehokkaasti.

Helsingin Baanan valaistus, Ramboll Finland

Ota yhteyttä

Reija Pasanen

Head of Design
M: +358 40 127 1265

Kokonaisvaltainen ja kestävä kaupunkikehitys edellyttää toimivia suunnitteluratkaisuja sekä esteettistä ja viihtyisää ympäristöä toimintaan, olemiseen ja kohtaamiseen. Elinvoimainen kaupunkimaisema sekä viihtyisät julkiset kaupunkitilat ovat tiivistyvän kaupungin voimavara ja asukkaiden hyvinvoinnin perusta.

Kaupunkimaiseman palvelumme kattavat kaupunkiympäristön eri luonteisten ulkotilojen suunnittelun ideoinnista ja kaupunkikuvallisesta yleissuunnittelusta aina toteutussuunnitteluun, viherrakentamisen, hoidon ja ylläpidon valvontaan saakka. Monialainen suunnitteluryhmämme ottaa huomioon alueen ominaispiirteet sekä toiminnalliset, ekologiset, esteettiset, sosiaaliset ja taloudelliset lähtökohdat ja tavoitteet.

Kaupunkimaisema osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

 • Lisää kaupunkiympäristöjen houkuttelevuutta, viihtyisyyttä ja elinvoimaisuutta esteettisin ja toiminnallisin ratkaisuin
 • Huomioi monipuolisesti suunnittelun erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita
 • Yhteensovittaa kestävien yhdyskuntien suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon edellyttämiä moninaisia tavoitteita
 • Auttaa tunnistamaan maiseman ja vihreän infrastruktuurin monipuoliset mahdollisuudet ja hyödyt, jotka tarjoavat arvoja asiakkaalle ja käyttäjille
 • Edistää suunnittelussa materiaalien kestävää käyttöä ja hyödyntämällä luonnon omia prosesseja maiseman ympäristön elinvoimaisuuden turvaamisessa
 • Auttaa asiakasta valitsemaan elinkaareltaan parhaat ratkaisuvaihtoehdot ja havainnollistaa niiden vaikutuksia korkealaatuisen lopputuloksen saavuttamiseksi ja päätöksenteon tueksi

Palvelumme

 • Käyttäjä-, tarve- ja esteettömyyskartoitukset
 • Keskusta- ja taajama-alueiden kehittämissuunnitelmat
 • Lähiympäristösuunnitelmat ja viheryleissuunnitelmat
 • Kaupunkikuvallinen suunnittelu, laatu- ja ympäristöohjeet sekä design manuaalit
 • Katujen, aukioiden, asema- ja keskustaympäristöjen suunnitelmat
 • Puistojen, viher- ja virkistysalueiden suunnittelu, urheilu- ja liikunta-alueiden suunnitelmat
 • Rakennetun ulkoympäristön muutos- ja kunnostussuunnitelmat
 • Päiväkotien, palvelutalojen ja sairaala-alueiden suunnitelmat
 • Rantojen, vesialueiden ja satamien suunnitelmat, hulevesisuunnitelmat
 • Maiseman ja kasvillisuuden hoito- ja käyttösuunnitelmat, viheralueiden hoitoluokitukset, kaupunkimetsien suunnitelmat
 • Historiallisten ympäristöjen ennallistamis- ja kunnostamissuunnitelmat
 • Teollisuuden ja kaupan ympäristöjen-, tuotantomaisemien ja maanottoalueiden maisemointisuunnitelmat
 • Kustannusarviot sekä materiaalien kestävän käytön ja hyödyntämisen suunnitelmat
 • Vihervalvonta
 • Vuorovaikutus ja osallistavat suunnittelumenetelmät
 • Suunnitelmien visualisointi, mallintaminen ja havainnollistaminen

Valaistus ja julkinen taide

Valaistus on oleellinen osa kaupunkiympäristöä ja kaupunkitilojen suunnittelua. Valaistuksen suunnittelun tarve on kasvanut energiatehokkuusvaatimusten ja LED-valaistuksen kehittymisen myötä ja kaupunkitilojen laadulle asetettavien tavoitteiden kasvaessa.

Asiantuntevan valaistussuunnittelumme avulla asiakkaamme voivat kustannustehokkaasti lisätä kohteen omaleimaisuutta, turvallisuutta ja suunnistettavuutta, ja samaan aikaan vähentää energiankulutusta suhteessa perinteisiin valaistusratkaisuihin. Monipuoliset ohjausmenetelmät mahdollistavat tarkoituksenmukaisen valaistuksen juuri siellä ja juuri sellaisena kuin sitä missäkin tarvitaan. Interaktiivisten valaistusratkaisujen avulla voidaan tuottaa uudenlaista lisäarvoa ympäristöön. Älykäs valaistus (Smart Lighting) on osa tulevaisuuden valaistusjärjestelmää, johon yhdistyy internetin välityksellä myös muita palveluita, kuten esimerkiksi pysäköinnin- ja liikenteenohjausta tai talotekniikkaa. Valaistusverkkoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää entistä enemmän palvelualustana (iOT) muille palvelun tarjoajille. Digitalisoitumisen myötä valaisimet ja ohjausjärjestelmät ovat yhä enemmän tietoteknisiä laitteita ja järjestelmiä. Tämä edellyttää valaistuksen käytön, käyttöönoton ja ylläpidon kannalta kokonaisvaltaista suunnittelua ja erikoisosaamista.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites