Liikenne ja liikkuminen

Kokonaisvaltaisen suunnittelun avulla luodaan sujuvat liikennejärjestelmät palvelemaan yhdyskuntien eri toimintoja. Edistämme ratkaisuissamme kestävää liikkumista, eri liikkumismuotojen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä autamme vähentämään liikenteen ympäristökuormitusta.

Ota yhteyttä

Riikka Salli

Ryhmäpäällikkö, liikennesuunnittelu
P: +358 50 325 1742

Mikko Poutanen

Johtaja, Urban-sektori
P: +358 40 731 4781

Simo Koivuniemi

Johtava konsultti,suunnittelupäällikkö, kunnallistekniikka ja aluesuunnittelu
P: +358 400 906 684

Erica Roselius

Yksikönpäällikkö, kestävä liikkuminen
P: +358 40 7369950

Palvelumme koostuvat liikenteen ja maankäytön yhteissuunnittelusta, liikennejärjestelmäsuunnittelusta, liikenteen vaikutusarvioinneista sekä väylien esi- ja yleissuunnittelusta.

Liikkuminen osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

 • Mahdollistaa merkittäviä etuja hyvinvointiin, kustannustehokkuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen
 • Kehittää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen sekä muiden vähäpäästöisten liikkumismuotojen mahdollisuuksia
 • Sovittaa eri liikkumismuodot yhteen maankäytön kanssa
 • Mahdollistaa hankkeiden monipuolisen vaikutusten arvioinnin ja siten suunnitelmien hyväksyttävyyden paranemisen
 • Mahdollistaa merkittäviä etuja hyvinvointiin, kustannustehokkuuteen sekä ympäristöystävällisyyteen

Palvelumme

 • Liikennejärjestelmäsuunnittelu
 • Maankäytön/kaavoituksen ja kaupunkikeskustojen suunnittelu

 • Esi- ja yleissuunnitelmat, erikoiskuljetukset
 • Liikkumisen ohjaus ja liikenneturvallisuus

 • Kävely, pyöräily, joukkoliikenne, esteettömyys

 • Liikenteen mallintaminen ja liikenteen vaikutusarvioinnit

Älyliikenne

Älyliikenne on keino edistää ihmisten ja hyödykkeiden liikkumista entistä ympäristöystävällisemmin, turvallisemmin ja tilannetietoisemmin koko matkaketjun ajan. Innovatiivisissa älyliikenteen ratkaisuissamme korostuvat kustannustehokkuus, käytettävyys ja estetiikka. Kokonaisvaltainen asiantuntemuksemme kattaa älykkään infrastruktuurin suunnittelun telemaattisista järjestelmistä liikennevaloihin ja ajoneuvojen älykkäiden järjestelmien suunnitteluun. Tarjoamme monipuolista älyliikenteen asiantuntemusta  toteutushankkeista kehittämiseen, hankintaan, testaukseen sekä järjestelmien ja laitteiden käyttöönottoon liittyen.

Älyliikenne osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä

 • Tuo älyliikenteen mahdollisuudet osaksi muun infran suunnittelua, jolloin paras hyöty saavutetaan jo prosessin varhaisessa vaiheessa
 • Luo puitteen kaupunkiseutujen kasvulle ilman lisääntyviä ruuhka-, ympäristö- ym. haittoja
 • Mahdollistaa liikennejärjestelmän kehittämisen ilman raskasta infran rakentamista

 • Mahdollistaa uudenlaisten liikkumisen palveluiden kokeilut ja käyttöönotot ja siten helpottaa ihmisten arkiliikkumista.

Palvelumme

 • Telematiikka
 • Liikenteenhallinta

 • Verkkosovellukset

 • Automaattiset ajoneuvot

 • Yhteiskäyttöautot

 • E-mobility

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites