Kiinteistökehitys

Alueet, keskustat, kiinteistöt ja toimitilat tarvitsevat yhä vetovoimaisempia ideoita ja kykyä muuntua käyttäjiensä tarpeisiin. Rambollin monipuoliset kiinteistöpalvelut mahdollistavat jo varhaisessa vaiheessa hankkeiden ja käyttäjätarpeiden laajan tarkastelun niin toiminnallisuuden kuin kustannustehokkuuden ja toteutuksen näkökulmasta.

 

Äänekosken Kotakennään kehittämissuunitelma. Asuinalue Venetsia.

Ota yhteyttä

Sirpa Lindholm

Johtaja, kiinteistökehitys, Espoo
P: +358 50 483 5165

Mikko Väisänen

Johtaja, kiinteistösijoittaminen ja rahoitus, Espoo
P: +358 40 357 7650

Vahva kehittäjäkumppani

Hanke- ja kiinteistökehityksemme toimii asiakkaan kumppanina. Tavoitteemme on tarjota asiakkaalle avaimet käteen -palvelu potentiaalisten alueiden ja kohteiden kartoittamisesta ja tunnistamisesta aina hankkeen valmistumiseen saakka. Autamme asiakkaitamme myös olemassa olevien kiinteistöjen kehittämisessä, maa-alueiden jalostamisessa tai yksittäisten projektien toteuttamisessa.

Kehitämme kokonaisten alueiden tai yhden projektin tarpeisiin uusia konsepteja tai uudistamme vanhoja kiinteistöjä. Palveluun sisältyvät myös kustannus- ja tuottolaskelmat vaihtoehtovertailuineen hankkeen taloudellisten toteutusedellytysten selvittämiseksi. Lisäksi voimme tarvittaessa myös tutkia hankkeen rahoitusvaihtoehtoja, kartoittaa sopivia kiinteistösijoittajia sekä myös osallistua rahoittajaneuvotteluihin.

Kannamme kokonaisvastuun

Täyden palvelun mallimme sisältää kaikki hankkeen läpiviemiseen tarvittavat asiantuntija- ja konsultointipalvelut sekä projektin toteutukseen liittyvät suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut . Voimme toimia myös siten, että vain osa tästä kokonaisuudesta on meidän vastuullamme.

Palvelumme

 • Tarveselvitykset
 • Tilaohjelmointi
 • Kiinteistökehitysstrategiat
 • Markkinaselvitykset- ja -analyysit
 • Kaupalliset selvitykset
 • Kehityskonseptit
 • Rakennuslupakonsultointi
 • Toteutettavuusselvitykset
 • Hankesuunnittelu
 • Käyttäjän tai omistajan edunvalvonta hankkeissa
 • Tonttihaku
 • Tilahaku
 • Rahoituksen hankinta

Kohteitamme

Kokemuksemme hankekehittämisestä kattaa lukuisia kaupallisia ja ei-kaupallisia kohteita sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

 • Aluekehityshankkeet
 • Asuin-, liike- ja toimistohankkeet
 • Logistiikka- ja varastohankkeet
 • Urheilu – ja vapaa-ajanhankkeet
 • Julkiset rakennukset
 • Uudis- ja korjaushankkeet
 • Käyttötarkoituksen muutokset

Esimerkkihankkeitamme

 • UPM Biofore Talo, tilaohjelma, kansainvälinen arkkitehtikilpailu, suunnittelun ohjaus ja rakennuttaminen
 • Linnakiinteistö/Turku Port Center, uudelleenkehityksen kokonaispalvelu sisältäen uuden liikeidean, käyttäjähankinnan, rahoituksen hankinnan sekä suunnittelun ja rakennuttamisen
 • Mikkelin monitoimitalo, hankesuunnittelu
 • Espoon siunauskappelin peruskorjaus, hankesuunnittelu
 • Scandic Vierumäki
 • Areenakohde
 • Tikkurilan keskustan kirkkokorttelin kehittäjän kilpailutus

Asiakkaamme

 • Kiinteistösijoittajat
 • Yksittäisten kiinteistöjen ja tonttien omistajat
 • Kuntien kaavoittajat, tilakeskukset, kiinteistötoimi ja kaupunkikehitysyksiköt
 • Julkisten palveluiden tuottajat, julkiset liikelaitokset ja virastot
 • Toiminnalleen tiloja tarvitsevat käyttäjät, kuten hoivapalvelut, vähittäiskauppa, tukkukauppa, logistiikka, teollisuus
 • Toimistotilan tarvitsijat ja julkiset palvelut
 • Rakennusliikkeet
 • Toiset konsultti- ja asiantuntijapalveluiden tuottajat

Kehitämme ja konseptoimme tapauskohtaisesti projekteja myös itse ja hankimme niihin tarvittavat kumppanit.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel: 020 755 611 - Fax 020 755 6201
Fax

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut