Kestävän rakentamisen palvelut

Rambollin kestävän rakentamisen palvelut tarjoavat ratkaisuja kiinteistösektorin sosiaalisten, taloudellisten ja ympäristövaikutusten huomioimiseksi.

Ota yhteyttä

Kari Hiltunen

Yksikön päällikkö, Ympäristö- ja elinkaarikonsultointi
P: +358 50 560 9756

Rakennetun ympäristön ja kiinteistöjen osuus energiankulutuksesta, kasvihuonekaasupäästöistä, raaka-aineiden ja veden kulutuksesta sekä jätteiden syntymisestä on merkittävä. Green building -ratkaisut huomioivat ympäristövaikutusten lisäksi taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Niiden avulla voidaan edistää työturvallisuutta, käyttäjien viihtyvyyttä, paikallisyhteisön vuorovaikutusta, toimitusketjun vastuullisuutta ja hyvää hallintotapaa.

Elinkaarilaskenta, energiatehokkuus ja ympäristöluokitukset

Kiinteistöjen elinkaarilaskenta, energiatehokkuus ja ympäristöluokitukset palvelevat kiinteistöjen nykyisiä ja tulevia omistajia ja käyttäjiä kuin koko yhteiskuntaakin. Elinkaarilaskenta auttaa sekä uudisrakentamis- että peruskorjaushankkeiden päätöksenteossa  konkretisoimalla energiatehokkuuden, ympäristövaikutukset ja kiinteistön käytöstä aiheutuvat kustannukset koko kiinteistön elinkaaren aikana.

Kiinteistöjen ympäristöluokitukset sertifikaatteineen tähtäävät jatkuvaan ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmien huomioimiseen kiinteistöissä samalla parantaen kiinteistön houkuttelevuutta niin potentiaalisten ostajien, vuokralaisten kuin myös kuluttajien näkökulmasta. Käyttäjien viihtyvyyttä voidaan varmistaa niin suunnittelun, rakentamisen kuin ylläpidon ja käytön aikaisilla ympäristöluokituksilla.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen tuo välittömiä etuja omistajalle, käyttäjälle ja ympäristölle. Energiatehokkuuden tarkastelun ja parantamisen lisäksi voidaan samalla huomioida ympäristö ja säästää selvää rahaa.

Ramboll on Green Building Council Finlandin ja vastuullisuusverkosto FIBS:in jäsenyritys.

 

Julkaisut

Green Market Study 2017

Ramboll Green Market Study on pohjoismaisen vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan ja vihreän rakentamisen tilaa ja trendejä kartoittava tutkimus. Ensimmäinen Green Market Study julkaistiin vuonna 2008 nimellä ”Pöyry Green Market Study”.


Ramboll Green Market Study 2017

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut