Kiinteistöjohtaminen ja kiinteistöomaisuuden hallinta

Ota yhteyttä

Riku Pukkila

Yksikönpäällikkö, kiinteistöjen tekninen konsultointi, Espoo
P: +358 40 504 8062

Mikael Lindgren

Johtaja, Kiinteistökonsultointi
P: +358 44 7688 302

Kiinteistöjen omistaminen ja omaisuuden arvon jatkuva ylläpito vaati monen eri tason hallintaa ja kehittämistä. Siksi tarjoamme kiinteistöjohtamisen palveluita. Kiinteistöjohtaminen auttaa kiinteistöomaisuuden tuoton maksimointia, arvon säilyttämistä ja käyttäjätyytyväisyyden parantamista.

Kiinteistöomaisuuden hahmottaminen ja hallinta voi helpottua salkutuksen eli ns. portfolio-mallin kautta. Eri kehitys- tai myyntivaiheessa olevien kiinteistöjen tarpeet on helpompi tunnistaa, kun niiden erilaiset tavoitteet on tunnistettu. 

Kiinteistöjen Due Diligence-palvelumme ovat jo vuosia olleet kiinteistöjä myyvien ja ostavien osapuolien arvostamia. Toimintamallien kehittäminen antaa hyvän pohjan parantaa kiinteistöjen ympäristötehokkuutta sekä jalkauttaa kiinteistöjen käytön tehostamiseen vaikuttavia tavoitteita. 

Usealle asiakkaallemme toteutettu tiedon ylläpitäminen helpottaa asiakkaan keskittymistä oleellisiin kiinteistöjen hallinnointiin ja ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Tiedot voidaan tallentaa kiinteistötietojärjestelmään, joka toimii tehokkaana tiedonjakelukanavana.

Kiinteistöarviointimme laatii auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä asiantuntija. Laadimme puolueettomia kiinteistöarviointeja kiinteistönomistajien, sijoittajien ja rahoittajien tarpeisiin esimerkiksi kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä sekä vuokrauksissa.

Palvelumme

  • Kiinteistöomaisuuden hallinta, kiinteistösalkut
  • Strateginen kiinteistöjohtaminen
  • Kiinteistötiedonhallinta
  • Toimitilastrategiat
  • Kiinteistöjen Due Diligence
  • Green Lease
  • Kiinteistöarviointi

Tutustu hankkeisiimme

Smart city-strategia ja visiotyö

Rambollin toteuttaman selvityksen tavoitteena oli luoda ja kirkastaa Joensuun tavoitetilaa älykkäässä kaupunkikehittymisessä.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut