RambollFM-kiinteistötietojärjestelmä

Palveluihimme kuuluu sovellusvuokrauspalveluna toimiva RambollFM-kiinteistötietojärjestelmä, jonka avulla omistaja hoitaa ja ylläpitää hallinnoimiaan kiinteistöjä. Lisäksi tarjoamme web-pohjaista RambollFM-hautakarttajärjestelmää hautatoimen kartta-aineistojen hallintaan ja ylläpitoon.

RambollFM järjestelmät

Ota yhteyttä

Kimmo Nikama

Yksikön päällikkö, RambollFM -järjestelmät
P: +358 40 770 7750

Minna Metsälä

Järjestelmäpäällikkö, RambollFM hautakarttajärjestelmät
P: +358 40 726 9656

RambollFM-kiinteistötietojärjestelmä

Palveluihimme kuuluu yhteistyössä eri asiakkaidemme kanssa kehitetty sovellusvuokrauspalveluna toimiva kiinteistötietojärjestelmä, jonka avulla omistaja hoitaa ja ylläpitää hallinnoimiaan kiinteistöjä. Kiinteistötietojärjestelmä sisältää graafisen tilanhallinnan, huoltokirjan ja pelastussuunnitelman.

Kiinteistötietojärjestelmä toimii kiinteistötiedon hallinnan työkaluna ja tuo kiinteistöstä tietoa sen eri käyttäjille kuten omistajille, isännöitsijöille, kiinteistönhuoltoliikkeille ja kiinteistön vuokralaisille.

Kiinteistöön liittyvät tiedot, kuten pohjakuvat ja henkilöiden yhteystiedot, tulee olla saatavilla. Tietojen  jatkuva ylläpito mahdollistaa ajan tasalla olevan tiedon kiinteistöstä. Rakennuksen kerroskohtaiseen pohjakuvaan voidaan värirastereilla merkitä käyttötarkoitukset, kustannuspaikat, vuokralaiset ja erilaiset vaikutusalueet kuten sähkökuvat sähkömittareineen. Pohjakuviin tallennettu tieto saadaan käyttöön myös raporteilla, joiden tietosisältö voidaan määritellä tarvekohtaisesti.

Palvelumme

 • graafinen tilahallinta
 • huoltokirjat
 • pelastussuunnitelmat
 • pinta-alamittauksia ja määräalojen laskentaa joko paikanpäällä tai olemassa olevista kuvista
 • korjaus- ja parannusehdotukset kiinteistöturvallisuuden näkökulmasta

Asiakkaitamme mm.

 • Aalto-yliopisto
 • Citycon
 • Jykes Kiinteistöt 
 • Kymenlaakson keskussairaala, Kotka
 • Nordea Life
 • Espoon kaupunki

RambollFM-hautakarttajärjestelmä

RambollFM-hautakarttajärjestelmä on palvelumuotoinen ratkaisu hautatoimen kartta-aineistojen hallintaan ja ylläpitoon. Web-pohjainen käyttöliittymä välittää tehokkaasti ja joustavasti informaatiota kaikille käyttäjille. Helppokäyttöisessä järjestelmässä voidaan tarkastella hautatietokannan tietoja havainnollisesti sijaintitietoon liitettynä. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä hautakartat ajantasaistetaan.

Hautakarttajärjestelmän aineistoon voidaan liittää tietoja myös hautausmaan kasvillisuudesta sekä putkien ja kaapeleiden sijainneista. Helposti saatavilla olevat putki- ja kaapelikartat ennaltaehkäisevät vahinkojen syntymistä.

Palvelumme

 • Mobiilihautausmaa-applikaatio
 • hautausmaiden maastokartoitukset
 • hautakartta-aineistojen muokkaus, päivittäminen ja ylläpito

Asiakkaitamme mm.

 • Rovaniemen seurakunta
 • Seinäjoen seurakuntayhtymä
 • Pirkkalan seurakunta
 • Helsingin seurakuntayhtymä
 • Maalahden seurakunta
 • Jyväskylän seurakunta
 • Kuopion seurakuntayhtymä 

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut