Korjaussuunnittelu ja kuntotutkimukset

Tarjoamme pätevää ja ammattitaitoista kuntotutkimuspalvelua erilaisten kiinteistöjen korjaussuunnittelun ja ylläpidon suunnittelun pohjaksi.

Ota yhteyttä

Jarkko Heinonen

Yksikönpäällikkö, korjausrakentaminen ja tutkimus, Espoo
P: +358 40 660 4051

Heidi-Johanna Jokelainen

Osastopäällikkö, korjausrakentaminen ja kuntotutkimukset, Tampere
P: +358 44 5363055
M: +358 44 5363055

Rakennusten ja rakenteiden suunnitelmallisen kunnossapidon edellytyksenä on, että rakenteiden kunnosta ja korjaustarpeesta on käytettävissä luotettavat lähtötiedot. Monissa tapauksissa rakenteiden vaurioituminen etenee siten, ettei se ole silmämääräisesti todettavissa lainkaan.

Kuntotutkimuksella tarkoitetaan rakenteen kunnon, toimivuuden sekä korjaustarpeen selvittämistä eri vauriotapojen suhteen. Kuntotutkimuksessa käytetään useita rinnakkaisia tutkimusmenetelmiä, joita ovat mm. suunnitelma-asiakirjojen tarkasteleminen sekä erilaiset kenttä- ja laboratoriotutkimukset.

Julkisivujen kuntotutkimukset

Julkisivujen kuntotutkimuksissa yleisimpinä esiintyvät tutkittavat kohteet ovat betonijulkisivut ja -parvekkeet, rapatut ja puhtaaksimuuratut julkisivut sekä luonnonkivijulkisivut. Selvityksiä tehdään räätälöidysti myös kevytrakenteisista ulkoseinärakenteista tarpeen mukaan. Kuntotutkimuksiin sisältyy aina vauriotilanteen selvittäminen sekä soveltuvien korjausvaihtoehtojen esittäminen. Ramboll on ollut laatimassa mm. betonijulkisivujen kuntotutkimuksen tilaajan ohjetta, joka on ladattavissa Betoniyhdistyksen sivuilta.

Kosteustekniset kuntotutkimukset

Rakennuksen kosteusteknisellä kuntotutkimuksella selvitetään tyypillisesti rakennuksen sisäilmaongelmien aiheuttajia sekä rakenteiden toimintaan liittyviä riskejä, joista voi seurata kosteus- ja lahovaurioita ja edelleen sisäilmaongelmia. Kosteusteknisessä kuntotutkimuksessa selvitetään rakennuksen erilaiset rakenteet, mahdolliset vauriot, rakenteiden kosteustekninen toimintatapa ja mahdolliset kosteuslähteet sekä korjaus- ja parannusmahdollisuudet. Tyypillisimpiä ongelmia ovat kostuneiden rakenteiden mikrobivaurioista ja emissioista aiheutuvat sisäilmaongelmat.

Muut kuntotutkimukset

Muut kuntotutkimukset ja niiden yhteydessä tehtävät rakenteellisen toiminnan selvitykset liittyvät yleensä teollisuuden betonirakenteisiin, erilaisiin ulko-olosuhteissa oleviin betonirakenteisiin, kuten siltoihin sekä uimahalleihin ja vesilaitoksiin jne. Rakenteiden ja rakennusten korjaamisen kannalta kantavuuteen ja turvallisuuteen liittyvät seikat ovat tärkeimpiä. Kantavuuteen liittyviä tarkasteluja joudutaan tekemään esimerkiksi vaurioitumisen tai käyttötarkoituksen muutoksien vuoksi.

Tutustu osaamiseemme

Tutustu rakennusterveyden ja sisäilman palveluihimme

Ramboll on Suomen johtava rakennusterveyden ja sisäilmaston asiantuntija.


Rakennusterveys ja sisäilma

Olemme julkisivuyhdistyksen jäsen

Ramboll haluaa edistää kestävää julkisivurakentamista


Julkisivuyhdistyksen webbisivut

Lue lisää julkisivujen kuntotutkimuksista

Olemme olleet mukana laatimassa julkisivujen kuntotutkimuksien tilaajan ohjetta

Ramboll on ollut laatimassa julkisivujen kuntotutkimuksen tilaajan ohjetta

 


Tutustu materiaaliin

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut