Julkisivusuunnittelu

Tarjoamme pätevää ja ammattitaitoista suunnittelupalvelua rakennusfysikaalisesti toimiviin näyttäviin julkisivuihin sekä uudis- että korjaushankkeissa.

Ota yhteyttä

Jukka Lahdensivu

Johtava konsultti, korjausrakentaminen
P: +358 400 733852

Inari Weijo

Yksikönpäällikkö, rakennetekniikka, Tampere
P: +358 50 360 7230
Julkisivu on rakennuksen käyntikortti. Samalla julkisivuilta vaaditaan lukuisia teknisiä ominaisuuksia, jotta rakennuksen sisätiloissa voidaan ylläpitää haluttuja olosuhteita. Julkisivusuunnittelu on siten keskeinen osa rakennuksen arkkitehti- ja rakennesuunnittelua. Julkisivujen rakennesuunnittelun keskeisenä tehtävänä on sovittaa yhteen rakennuksen haluttu ulkonäkö ja tekninen toimivuus. Julkisivujen rakennesuunnittelussa korostuu korkea rakennusfysiikan osaaminen, erilaisten materiaalien tuntemus sekä rakenteita vanhentavien ilmiöiden hallinta rakennuksen elinkaaren aikana.
 
Hallitsemme kaikki julkisivumateriaalit ja olosuhteet. Laskentaosastomme kykenee tekemään rakennusfysikaalisen toimivuuden tarkastelut mallinnuksin monissa erilaisissa ilmasto-olosuhteissa. Tämä tarkoittaa myös tarkasteluja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomassa ennustetussa ilmastossa kuin myös sisäilmaolosuhteiden osalta haastavien rakennusten kuten uimahallien tai pakkasvarastoiden ulkoseinärakenteissa.
 
Julkisivusuunnittelussa keskeinen osa-alue on viistosateen hallittu poisjohtaminen. Tämä tarkoittaa huolellista paneutumista liitos- ja detaljisuunnitteluun. Rambollin suunnittelijat ovat hyvin perillä uusimmista julkisivujen suunnitteluohjeista ja osaavat kehittää toimivia ratkaisuja arkkitehtonisesti haastaviinkin kohteisiin.
 
Korjauskohteissa julkisivusuunnittelun erityishaasteen muodostavat vanhan rakenteen kunto sekä usein myös rakennushistorialliset arvot ja rakennussuojelupäätökset. Korjauskohteissa vakiintunut toimintatapa on selvittää korjattavan julkisivun ominaisuudet ja tekninen kunto perusteellisella kuntotutkimuksella ennen julkisivun korjaussuunnittelua. 
 

Lue lisää

Edistämme kestävää julkisivurakentamista

Ramboll haluaa edistää kestävää julkisivurakentamista. Olemme Julkisivuyhdistyksen jäsen. 


Julkisivuyhdistyksen webbisivut

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Säterinkatu 6
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Muut

Muut