Palvelumme läpi koko hankkeen elinkaaren

Hiilineutraali rakennus edellyttää kiinteistön koko elinkaaren aikaisten päästöjen tarkastelua ja optimointia. Merkittävässä roolissa ovat vähähiiliset rakennusmateriaalit, joita tuotetaan kiertotaloutta hyödyntäen. 

Hiilineutraalisuutta tukee myös kiinteistön aktiivinen energiajärjestelmä, joka käyttää tai jopa tuottaa uusiutuvaa energiaa sekä joustaa tehontarpeessa. 
Me Rambollilla autamme oikeiden teknologioiden ja ratkaisujen löytämisessä. Rakennamme avuksesi kestävän strategian kattamaan rakennuksen käytön ja ylläpidon.

Ramboll ZERO hiilineutraaleihin kehityshankkeisiin

Rambollin kehittämä digitaalinen Zero-palvelu auttaa kiinteistöjen omistajia ja kehittäjiä asettamaan hiilineutraaliustavoitteet sekä etenemään tavoitteisiin kustannustehokkaasti. Zero kasvattaa ymmärrystä tarjolla olevista teknologioista ja ratkaisuvaihtoehtojen taloudellisista vaikutuksista.

Zero-palvelun vaiheet

  1. Määritämme yhdessä tavoitteet, esimerkiksi hiilineutraalius ja investointikustannusten pienentäminen.
  2. Luomme ratkaisuvaihtoehtoihin perustuvan vision, joka perustuu teknisen soveltuvuuden ja liiketoimintamallien ymmärrykseen.
  3. Selvitämme vaihtoehtojen suorat ja epäsuorat kustannukset, mm. investointi- ja elinkaarikustannukset ja tilantarpeet.
  4. Simuloimme teknologiavaihtoehdot ja -yhdistelmät.
  5. Simulaatioissa tuotettu data on käytettävissä Zero-mittaristossa, jonka avulla soveltuvuusselvityksiä ja skenaariotyöskentelyä voidaan syventää.
  6. Perehdymme parhaisiin ratkaisuvaihtoehtoihin ja ohjausmalleihin, joiden avulla asettamasi tavoitteet saavutetaan parhaiten.
  7. Tarjoamme Zero-mittariston avulla tietoa projektin muihin tarpeisiin, kuten sidosryhmäviestintä.

Case: Espoon Monikon koulukeskuksen uudis- ja korjausrakennushanke 

Analysoimme yli 4500 vaihtoehtoa ZERO-palvelun avulla. Vaikka investointi pysyi samana, voidaan elinkaaren aikana saavuttaa yli 1,3 miljoonan euron säästö ja 64 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöissä. Ratkaisun avulla saadaan parannettua myös sisäilmaston laatua. 

Aloitetaan yhteinen matka kohti kestävää tulevaisuutta 

Tilaa Smart & Sustainable Buildings- esitteemme. 

Etunimi:
Sukunimi:
Sähköposti tai puhelinnumero:
Yrityksen tai organisaation nimi: