Kiinteistökonsultointi

Kiinteistöjen omistaminen, hallinnointi ja ylläpito vaativat yhä enemmän käyttäjien ja vuokralaisten vaatimusten kasvaessa samaan tahtiin toimitilamarkkinoiden tarjonnan kanssa. Käyttäjien tarpeeseen vastaa vain tila, jossa on hyvät ja hallittavat olosuhteet - sisällä ja ulkona.

Ota yhteyttä

Kari Hiltunen

Johtaja, Kiinteistökonsultointi
P: +358 50 560 9756

Tarja Andersson

Yksikön päällikkö, Kiinteistöjen elinkaaripalveluiden konsultointi
P: +358 50 401 5645

Sami Kenakkala

Yksikön päällikkö, Kiinteistöomaisuuden hallinta
P: +358 40 635 9100

Riku Pukkila

Yksikönpäällikkö, kiinteistöjen tekninen konsultointi, Espoo
P: +358 40 504 8062

Kimmo Nikama

Yksikön päällikkö, RambollFM -järjestelmät
P: +358 40 770 7750

Tekninen osaamisemme on vahva ja tunnemme kiinteistöliiketoiminnan 

Pohdimme tarjontaamme ja sen kehittämistä ensisijaisesti asiakkaan näkökulmasta koko hankkeen elinkaaren ajan alueen tai hankkeen kehittämisestä sen suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon asti. Kattavalla kiinteistötiedonhallinnalla pidetään kiinteistöä koskeva tieto järjestyksessä ylläpidon ja muutostarpeiden varalta. Historiatieto säilyy esimerkiksi kiinteistön tulevaa myyntiä varten. Kiinteistöä myytäessä myös tarkat ja puolueettomat kuntoarviot ja Due Diligence-tarkastelut edesauttavat hyvän kiinteistökaupan syntymistä. 

Energiankulutuksessa ja korjauskustannuksissa saavutetaan säästöjä, kunhan tavoitteet ovat realistiset, huoltokirjoja käytetään aktiivisesti ja mittarit on oikein asetettu. 

Kiinteistöjohtaminen ja kiinteistöomaisuuden hallinta

Kiinteistöjen omistaminen ja omaisuuden arvon jatkuva ylläpito vaati monen eri tason hallintaa ja kehittämistä. Siksi tarjoamme kiinteistöjohtamisen palveluita. Kiinteistöjohtaminen auttaa kiinteistöomaisuuden tuoton maksimointia, arvon säilyttämistä ja käyttäjätyytyväisyyden parantamista. Kiinteistöomaisuuden hahmottaminen ja hallinta voi helpottua salkutuksen eli ns. portfolio-mallin kautta. Eri kehitys- tai myyntivaiheessa olevien kiinteistöjen tarpeet on helpompi tunnistaa, kun niiden erilaiset tavoitteet on tunnistettu.  

Kiinteistöjen Due Diligence-palvelumme ovat jo vuosia olleet kiinteistöjä myyvien ja ostavien osapuolien arvostamia. Toimintamallien kehittäminen antaa hyvän pohjan parantaa kiinteistöjen ympäristötehokkuutta sekä jalkauttaa kiinteistöjen käytön tehostamiseen vaikuttavia tavoitteita. Usealle asiakkaallemme toteutettu tiedon ylläpitäminen helpottaa asiakkaan keskittymistä oleellisiin kiinteistöjen hallinnointiin ja ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Tiedot voidaan tallentaa kiinteistötietojärjestelmään, joka toimii tehokkaana tiedonjakelukanavana. 

Kiinteistöarviointimme laatii auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä asiantuntija. Laadimme puolueettomia kiinteistöarviointeja kiinteistönomistajien, sijoittajien ja rahoittajien tarpeisiin esimerkiksi kiinteistökauppojen yhteydessä, vakuusarvioinneissa, tilinpäätöksissä sekä vuokrauksissa. 

Kiinteistöjen ylläpito 

Tarjoamme asiantuntevaa apua kiinteistöpalveluiden johtamiseen ja kehittämiseen etsimällä kanssasi toimivat, toimintaympäristöänne ja hyvää sisäilmaa tukevat ratkaisut. Luova suunnittelumme poikii tehokkaita kokonaisuuksia ja tarkka analyysimme takaa palveluiden laadun. Avullamme kehität toimintatapoja ja karsit kustannuksia. Nykytila-analyysimme tuottaa puolueetonta ja ajantasaista tietoa päätöksentekoasi varten. Kartoitamme kiinteistöpalveluorganisaation taloutta, palveluprosesseja ja henkilöstöresursseja sekä palveluiden järjestämistä. 

Työmäärämitoitus ja palvelumuotoilu 

Kiinteistönhuolto- ja siivouspalveluiden työmäärämitoitus varmistaa palvelun laadun, tehokkuuden ja henkilöstöresurssien tasapuolisen käytön. Työympäristön toimivuus, turvallisuus ja hyvä sisäilma ovat oikein suunnitellun ja mitoitetun palvelun peruspilareita.  

Kiinteistöpalveluiden palvelumuotoilun tavoitteena on luoda sellainen palvelukokemus, joka vastaa sekä käyttäjän että palveluntarjoajan tarpeita. Onnistunut palvelumuotoilu varmistaa asiakkaalle selkeän ja johdonmukaisen palvelukokemuksen. Palvelumuotoilulla asiakkaan kokemusta voidaan muotoilla ja ohjata tavoiteltuun suuntaan. 

Hankinta- ja palvelustrategiat 

Strategiatyössä linjataan pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet kiinteistöpalveluiden järjestämiselle. Suosittelemme strategiatyön pohjaksi myös nykytila-analyysia. Hankintapalveluidemme avulla saat käyttöösi tarpeitasi vastaavat resurssit kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden järjestämiseksi sekä työkalut sopimuksen johtamiseen. Olemme apunasi myös julkisissa hankinnoissa ja hallitsemme sähköiset hankintajärjestelmät. Olemme tarvittaessa tukena sopimuksen johtamisessa; olipa kysymys sopimusneuvottelusta, kiinteistöpalveluiden laadunvalvonnasta tai palveluiden kehittämisestä. 

Laadunarviointi 

Tarjoamme kiinteistönhuollon laadunarviointipalveluita, INSTA800 –laadunarviointia ja -koulutusta sekä kiinteistöpalveluiden toimittaja-auditointeja. 
Päätelaiteriippumaton ja helppokäyttöinen INSTAmobi on työkalusi INSTA800 - standardin mukaiseen siivouksen tekniseen laadunarviointiin. Pilvipohjainen ohjelmisto on toimintavalmiudessa missä ja milloin vain - myös ilman internetyhteyksiä ja mitoitusohjelmia. Säästät aikaa ja vaivaa, sillä ohjelmisto laatii sähköisesti jaettavan tulosraportin puolestasi heti arvioinnin päätyttyä. Raportin avulla saat yksityiskohtaisen tiedon siivouspalvelun onnistumisesta ja kehittämiskohteista. 

RambollFM -järjestelmät

Kiinteistöä koskeva tieto on usein sirpaleista ja vaikeasti hahmotettavaa. Tiedon lähteitä on liikaa, jolloin selkeä kokonaiskuva kiinteistön hyvinvoinnista voi olla haastava muodostaa. Circle kiinteistötietojärjestelmä kokoaa kiinteistöportfolion tiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa kattavan kokonaiskuvan kiinteistön tilasta. Näin kiinteistön hallinta- ja ylläpitotehtävät voidaan hoitaa yhä tehokkaammin ja tuottavammin. Pääpaino palvelussa on ajantasaisten pohjakuvien ja 3D-tietomallien ylläpidossa, kiinteistöraportoinnissa sekä sisäisen ja ulkoisen vuokrauksen sekä toimitilajohtamisen tukemisessa.

RambollFM-hautakarttajärjestelmä on palvelumuotoinen ratkaisu hautatoimen kartta-aineistojen hallintaan ja ylläpitoon. Web-pohjainen käyttöliittymä välittää tehokkaasti ja joustavasti informaatiota kaikille käyttäjille. Mobiilihautausmaa -applikaatio kulkee mukana tarjoten reaaliaikaiset hautakartat ja paikkatietoon sidotut hautatiedot missä tahansa. Helppokäyttöisessä järjestelmässä voidaan tarkastella hautatietokannan tietoja havainnollisesti sijaintitietoon liitettynä. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä hautakartat ajantasaistetaan.

Esimerkkejä palveluistamme  

  • Kiinteistöomaisuuden hallinta, kiinteistösalkut 
  • Strateginen kiinteistöjohtaminen 
  • Kiinteistötiedonhallinta 
  • Toimitilastrategiat  
  • Kiinteistöarviointi 
  • Kiinteistöveroselvitykset  
  • Ylläpidon suunnittelu ja käytön ohjaus
  • Kiinteistöpalvelujen hankinta ja kilpailutus 
  • Huoltokirjojen tietosisällöt  
  • Toiminnan ja palvelujen auditointi

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä ja kysy asiantuntijoiltamme monipuolisista kiinteistöliiketoiminnan palveluistamme. Voit myös jättää tarjouspyynnön www-lomakkeen kautta.


Pyydä yhteydenottoa tai tarjousta

Projektit

Telia Helsinki Data Center

Tietoliikennepalveluita tarjoava Telia on rakentanut Helsinkiin Pohjoismaiden suurimman, kaikille yrityksille ja organisaatioille palveluja tarjoavan datakeskuksen. Ramboll on ollut hankkeessa laaja-alaisesti mukana, vastaten muun muassa rakennuttamisesta ja valvonnasta.  

Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus

Olympiastadionin LVIA-ja sähkösuunnittelu

Ramboll vastaa Olympiastadionin perusparannuksen LVIA- ja sähkösuunnittelusta sekä toimii samalla koko hankkeen talotekniikan pääsuunnittelijana.

Pudasjärven hirsikampus

Pudasjärven hirsikampus

Ramboll toimi elinkaarimallilla rakennetun maailman suurimman hirsisen rakennuskompleksin rakennuttajakonsulttina sekä ylläpidon asintuntijatehtävissä.

Lastensairaala © Kuvatoimisto Kuvio Oy

Uusi lastensairaala

Uusi lastensairaala otettiin käyttöön syyskuussa 2018 Helsingin Meilahdessa. Vaativan erikoissairaanhoidon lastensairaala hoitaa lapsia kaikkialta Suomesta.

Ramboll Village

Rambollin uusi monitoimitila eli Ramboll Village on korkealaatuinen, turvallinen ja inspiroiva työympäristö yli tuhannelle rakennetun ympäristön parissa toimivalle asiantuntijallemme. Moderni ja energiatehokas toimitalo sijaitsee Turunväylän ja Kehä I:n läheisyydessä, osoitteessa Itsehallintokuja 3.   

 

Oodi Helsinki

Keskustakirjasto

Monimuotoinen ja näyttävä Keskustakirjasto on rakenneteknisesti yksi vaativimmista hankkeista Suomessa.

Keski-Suomen uusi sairaala Nova

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen avautuu tammikuussa 2021 täysin uusi keskussairaala.

Jyväskylän kaupunkin on kehittänyt aktiivisesti kiinteistöjen ylläpitokäytäntöjään

Jyväskylän kiinteistöpalveluiden konsultointi

Siivouksen ja kiinteistönhoidon vaikutus sisäilman laatuun on tunnetusti suuri. Asian tärkeyteen havahdutaan usein vasta sen jälkeen, kun sisäilman huonosta laadusta on alkanut koitua ongelmia kiinteistölle tai sen käyttäjille.

Visualisointikuva Juvan elinkaarikampuksesta

Juvan elinkaarikampus

Juvalle rakennetaan uusi kampus elinkaarihankkeena. Rakennustyöt alkavat vuonna 2019 ja uudet tilat otetaan käyttöön vuoden 2021 alusta. Ramboll toimi hankkeessa Juvan kunnan teknisenä neuvonantajana kilpailutuksen aikana.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites