Sisäilmaviestintä

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen on moniammatillista yhteistyötä. Tärkeä osa hanketta on suunnitelmallinen, ymmärrettävä ja ammattimaisesti johdettu vuorovaikutus tilojen käyttäjien kanssa. 

Ota yhteyttä

Salla Sillanpää

P: +358 40 186 6055

Viestinnän tavoitteena on lisätä osapuolten ymmärrystä sisäilmahankkeen tilanteesta sekä tavoitteista ja rakentaa luottamusta eri toimijoiden välille. Tietoon perustuva viestintä ehkäisee ristiriitoja vähentäen samalla myös aiheeseen liittyviä huolia. Onnistuneessa viestintäprosessissa kaikki osapuolet saavat riittävästi tietoa oikeaan aikaan ja mahdollisuuden osallistua.

Tarjoamme palveluna tukea sisäilmaprosessien kehittämiseen ja koordinointiin sekä hankkeisiin liittyvään viestintään

  • Tietojen kokoaminen sidosryhmille ymmärrettävään muotoon
  • Viestinnän koordinointi, sisältäen esimerkiksi viestintäsuunnitelmat, selkeät tiedotteet, tiedotustilaisuudet ja muistiot
  • Yhteyshenkilönä toimiminen, tavoiteaikataulujen seuraaminen
  • Erilaisten tilaisuuksien järjestelyt ja dokumentointi
  • Tietojen kokoaminen ja koosteiden, raporttien tai esitysten tekeminen tutkimuksittain, kiinteistöittäin, rakennuksittain tai yksilöidyn tarpeen mukaan
  • Uusien henkilöiden perehdyttäminen sovittuihin toimintatapoihin
  • Sisäilmaprosessien kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Tuloksena toimivaa yhteistyötä kohti tavoitteita 

Olemme toimineet lukuisissa erilaisten palvelurakennusten (esimerkiksi päiväkodit, koulut ja sote-kiinteistöt) moniammatillisissa sisäilmatyöryhmissä koordinoimassa työryhmien toimintaa ja viestintää.

Autamme asiakkaitamme viemään haasteellisen hankkeen läpi koordinoidusti ja hallitusti. Yhdenmukainen ja hallittu prosessi, selkeä ja ajantasainen viestintä sekä toimiva vuorovaikutus parantavat tilojen käyttäjien luottamusta ongelmien ratkaisuun.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites