Tervetalo-palvelut

Terve talo ei synny yksinomaan työpöydällä tai työmaalla, vaan on tulos pitkästä toimintaketjusta, jonka osapuolina ovat eri vaiheissa rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, materiaalivalmistajat, viranomaiset, kiinteistöhuolto ja käyttäjät. Ramboll Terve talo -koordinoinnissa on kyse vahvasta sitoutumisesta, ongelmien ennaltaehkäisystä ja aktiivisesta kommunikaatiosta koko hankkeen ajan. 

Ota yhteyttä

Heidi-Johanna Jokelainen

Johtaja, Korjausrakentaminen
P: +358 44 5363055
M: +358 44 5363055

Taneli Päkkilä

osastopäällikkö, Rakennusfysiikkapalvelut
P: +358 44 4932130

Kohti terveellisiä kiinteistöjä 

Huolella rakennetut sisäolosuhteet ja niiden parantamiseksi tehdyt investoinnit tuovat myönteisiä vaikutuksia rakennuksen koko elinkaaren aikana. Rambollin Terve talo -koordinointi tarjoaa ratkaisumalleja rakennushankkeen kokonaisuuden hallintaan. Avustamme tilaajaa Terve talo -tavoitteiden asettamisessa. Ohjaamme suunnittelua ja valvomme laatutavoitteiden täyttymistä työmaavaiheessa. Neuvomme rakennuksen huollossa ja valvomme sen toimivuutta. Jatkuvalla seurannalla varmistamme, että terveellisyys huomioidaan rakennuksen koko käyttöiän ajan. 

Terve talo -koordinaattori varmistaa, että hankkeen tavoitteiden asettelussa ja hankkeen eri osapuolten tehtäväkuvauksissa otetaan huomioon terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta oleelliset kriteerit (terveen talon kriteerit). Rambollin Terve talo -koordinointiin sisältyvät seuraavat eri suunnitteluvaiheisiin kuuluvat palvelut.

Terve Talo -koordinoinnin sisältö

 • Hankesuunnittelu ja suunnitteluvaihe
 • Rakentaminen
 • Vastaanotto ja käyttöönotto
 • Käyttö ja ylläpito

Terve talo-koordinaattori huolehtii, ohjaa ja valvoo läpi hankkeen elinkaaren Terve talo -kriteerien toteutumista. Rakennuksissa mm. kosteudenhallinnasta ja sisäilman laadusta huolehditaan monin teknisin ratkaisuin. Rakennushankkeeseen on suositeltavaa kiinnittää asiantuntija, joka pystyy ohjaamaan ratkaisuja ja toteutusta terveellisen sisäilman näkökulmasta.

Terve talo -kriteerien lisäksi hyvä menettelytapa on kuivaketju10 -toimintaohjeistus, joka on osa Terve talo -koordinointia kosteudenhallinnan välineenä. Tuottavassa terveellisessä rakennuksessa myös käyttö ja ylläpito on koordinoitu. Nämä kaikki vaativat monien suunnittelun osa-alueiden yhteensovittamista ja todentamista. Terve talo -koordinoinnissa korostuu hankkeen kokonaisuuden hallinta ja rakennuksen koko elinkaari. Terve talo-koordinaattorimme voivat toimia myös Kuivaketju10- toimintamallin mukaisina.

Rakennusterveyden näkökohdat huomioidaan läpi hankkeen

Terve talo ei synny yksinomaan työpöydällä tai työmaalla, vaan on tulos pitkästä toimintaketjusta, jonka osapuolina ovat eri vaiheissa rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, materiaalivalmistajat, viranomaiset, kiinteistöhuolto ja käyttäjät. Ramboll Terve talo -koordinoinnissa on kyse vahvasta sitoutumisesta, ongelmien ennaltaehkäisystä ja aktiivisesta kommunikaatiosta koko hankkeen ajan.  Kun sisällytät Terve talo -koordinointimme valmiit toimintatavat jo hankkeesi tarveselvitysvaiheeseen, niin mahdollistat kokonaisvaltaisesti terveellisen ja toimivan kiinteistön.

Käyttö ja ylläpito

Vaikka terveen talon kriteerit täyttyisivät hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, on terveellisyyttä ja turvallisuutta ylläpidettävä myös ensimmäisen käyttöönoton jälkeen. Terve talo -koordinaattorimme pitää huolen myös siitä, että tietyt ylläpidon ja käytön toimenpiteet opitaan hoitamaan asianmukaisella tavalla ja niitä myös hoidetaan, jotta talo pysyy terveenä jatkossakin.

Terve talo -palvelumme suunnitteluvaiheessa

 • Hankesuunnittelu, tavoiteasettelu ja hankeohjaus
 • Ehdotus- ja yleissuunnittelu, suunnitelmien ohjaus, yhteensovittaminen ja tarkastus
 • Toteutussuunnittelu, suunnitelmien ohjaus, yhteensovittaminen ja tarkastus
 • Terve talo -ohjeiden laatiminen liitettäväksi urakkalaskenta-asiakirjoihin
 • Urakkalaskenta-asiakirjojen tarkastus
 • Erillis- ja lisäpalvelut
 • Elinkaarisuunnittelu 
 • Energiasimulointi- ja tehokkuus
 • Hankintojen ohjaus
 • Huoltokirjakoordinaattorin tehtävät
 • Kiinteistöturvallisuus
 • Kuntoarviot, rakenne- sekä kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
 • Valaistusviihtyvyys, luonnonvalotarkastelut,lämpöviihtyvyys
 • Paloturvallisuus
 • Terve talo -koulutus rakennuttajaorganisaatioille
 • Ympäristösertifiointi ja konsultointi 
 • Ääni ja akustiikka

Terve talo -palvelumme rakentamisvaiheessa

 • Työmaasuunnitelmien tarkastus
 • Koulutus
 • Toteuttamiskelpoisuuden toteaminen
 • Työmaatarkastukset
 • Laadunvarmistustoimenpiteiden dokumentoinnin tarkastaminen
 • Takuuajan toiminnanvarmistus- ja seurantasuunnitelman laadinta
 • Erillis- ja lisäpalvelut
 • Huoltokirjakoordinaattorin tehtävät
 • Puhtauskonsultointi
 • Tarkemittaukset
 • Vastaanotto ja käyttöönotto

Terve talo -palvelumme vastaanoton ja käyttöönoton aikana

 • Huoltokirjan sisällön tarkastus
 • Hallittu vastaanotto
 • Käytön opastus ja koulutukset
 • Erillis- ja lisäpalvelut
 • Huoltokirjakoordinaattorin tehtävät

Terve talo -palvelumme käytön ja yläpidon aikana

 • Ylläpidon aikainen seuranta
 • Takuuajan lopputarkastukset
 • Erillis- ja lisäpalvelut
 • Kiinteistönhoidon laatuauditointi
 • Jatkuva toiminnanvarmistus
 • Rakentaminen
 

Tutustu referensseihimme

Keski-Suomen uusi sairaala Nova

Keski-Suomen keskussairaalan alueelle Jyväskylän Kukkumäkeen rakennettu uusi keskussairaala otti ensimmäiset potilaansa vastaan tammikuussa 2021. Ramboll oli hankkeessa mukana niin suunnittelussa kuin rakennuttamisessa.

Näytä tämän palvelun kaikki projektit

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites