Tekninen Due Diligence

Tekninen due diligence -palvelumme auttaa määrittämään kiinteistön teknisen arvon esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä.

Ota yhteyttä

Riku Pukkila

Yksikönpäällikkö, Tekniset selvitykset ja vastuullisuus
P: +358 40 504 8062

Kokonaisvaltaisesti kiinteistön teknistä arvoa mittaava Due Diligence -palvelu sisältää rakennuksen kunnon selvittämisen sekä korjaustarpeen arvioinnin. Näiden perusteella saadaan luotettavaa tietoa kiinteistön todellisesta kunnosta, rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien jäljellä olevasta käyttöiästä, kiinteistön teknisestä arvosta sekä tarvittavista välittömistä sekä tulevista korjaustoimenpiteistä ja toimenpiteiden kustannuksista.

Selvityksen sisältöä voidaan muuttaa kohteen tarpeiden mukaan. Rakennusmittauspalvelujamme hyödyntämällä saadaan selville rakennuksen vuokrattava pinta-ala ja kerrosala. Rakennusalueselvitystä varten asiantuntijamme analysoivat kohteen lähiympäristöineen perustuen alueelta hankittuihin paikkatietoihin (mm. luontotiedot, melu, ilmanlaatu, muinaismuistokohteet, maaperätiedot, olemassa oleva infrastruktuuri ja kaavoitus). Tarvittaessa tuotamme myös ympäristöriskien EDD-arviointeja (Environmental Due Diligence) sekä ESG DD-selvityksiä.

Olemassa oleviin kiinteistöihin tai käynnissä oleviin rakennushankkeisiin tehtävät tekniset Due Diligence –arviointimme kattavat rakennus- ja talotekniikan järjestelmät sekä viranomaisasiat.

Olemme tehneet TDD-arvioinnin jo yli 1 000 kohteessa. Kohteet ovat olleet niin toimistoja, kauppakeskuksia, hotelleja, teollisuuslaitoksia kuin liike-, varasto- ja asuinrakennuksia. Asiakaskuntamme on laaja, ja siihen lukeutuvat muun muassa kotimaiset ja ulkomaiset kiinteistösijoittajat.

Rambollin sertifioidut kuntotutkijat ovat asiakkaidemme käytettävissä jatkotutkimuksissa ja raporttien arvioinneissa.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites