Vesi

Vesi vaikuttaa maailmaamme merkittävästi. Ramboll ratkoo veteen ja veden kiertokulkuun liittyviä haasteita aina vesivaroista ja vedenkäsittelystä talousvedenjakeluun, jätevesien viemäröintiin ja puhdistukseen.

Aurajoki Turussa

Ota yhteyttä

Kai Vakkila

Johtaja, vesi
P: +358 40 550 4177

Tarjoamme laajan kirjon veteen liittyviä asiantuntijapalveluja esisuunnitelmatason strategisista analyyseista ja projektihahmotelmista aina infrastruktuuriratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen niin Suomessa kuin maailmallakin. Lähestymme projekteja aina kokonaisvaltaisesti ja innovoimme kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme ja yhteiskunnalle.

Asiakkaitamme ovat vesilaitokset, jätevedenpuhdistamot, valtionhallinnon elimet, paikalliset ja alueelliset viranomaiset, rakennuttajat ja urakointiyritykset, teollisuusyritykset sekä kansainväliset rahoituslaitokset kuten Euroopan komissio, Aasian kehityspankki ja Maailmanpankki.

Vesitoimialallamme työskentelee maailmanlaajuisesti yli 600 asiantuntijaa, joista 80 Suomessa. Valtaosa heistä on insinöörejä, hydrauliikan ja hydrologian asiantuntijoita ja maisema-arkkitehtejä. Lisäksi joukossa on talousasiantuntijoita, juristeja ja liikkeenjohdon konsultteja.

Tutustu kansainväliseen toimintaamme

Integrated water management

According to experts in this feature article, we need efficient, integrated water management if water is to become more universally accessible.


Water – one of the 21st century’s biggest challenges

A model city for water management

From a fledging nation with limited land to collect and store rainwater, Singapore has come a long way in grappling with challenges like water shortages, pollution and widespread flooding in the 60s and 70s. Learn how in this case example.


Hankkeitamme

Tampereen maauimala

Ramboll suunnittelee Tampereen maauimalan talotekniikan ja vedenkäsittelyn ratkaisut.

Blominmäkeen valmistuu vuonna 2020 jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa yli 540 000 asukkaan jätevesistä

Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Blominmäkeen valmistuu vuonna 2022 uusi jätevedenkäsittelylaitos, joka huolehtii Espoossa ja sen ympäristökunnissa jatkossa jopa yli 400 000 asukkaan jätevesistä.

Pihkovan vesihuoltojärjestelmän saneeraus

Pihkovan vesihuoltojärjestelmän saneeraus

Pihkovan vesilaitos Venäjällä, 70 km itään Viron rajalta, aloittaa investointiohjelman vesihuoltojärjestelmän saneeraamiseksi. Ramboll on mukana hankkeessa: Ramboll Finland kouluttaa vesilaitoksen investointiohjelman toteuttamisorganisaation, päivittää investointiohjelman, laatii tarjouspyyntöasiakirjat ja auttaa vesilaitosta tarjouskilpailun järjestämisessä ja tarjousten evaluoinnissa sekä toimii FIDIC-insinöörinä ja valvoo rakennustöitä.

Ramboll laati Päijät-Hämeessä viiden kunnan vesihuoltoverkostojen yhdistämisen rakennussuunnitelmat

Viiden kunnan vesihuoltoverkostojen yhdistäminen Päijät-Hämeessä

Ramboll laati Lahden, Heinolan, Hollolan, Nastolan ja Asikkalan vesihuoltoverkostot yhdistävien vesihuollon runkolinjojen rakennussuunnitelmat. Uusilla vesi- ja jätevesilinjoilla parannetaan merkittävästi kuntien haja-asutusalueiden vesihuollon palvelutasoa ja samalla turvataan päätaajamien vedensaantia poikkeustilanteissa. Ramboll oli mukana hankkeessa aina vuodesta 2005, yleissuunnitelma valmistui 2010. Valtion rahoituksen varmistumisen ansiosta vesihankkeessa toteutettiin lisäksi 2011 alkaen rakennussuunnitteluvaihe.

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites