Kestävä vesihuolto

Kestävä vesihuolto edellyttää integroitua lähestymistapaa. Näin varmistetaan, että vesivarojen, vesi- infrastruktuurin sekä veden ja jäteveden käsittelyn hallinta, kehittäminen ja hyödyntäminen täyttävät sosioekonomiset, ympäristönsuojelulliset ja kestävään kehitykseen liittyvät vaatimukset.

Ota yhteyttä

Kai Vakkila

Vesi-toimialan johtaja Suomi, vesihuolto
M: +358 40 5504 177

Toimivalla vesihuollolla taataan turvallinen ja luotettava talousveden saanti asukkaiden, yritysten ja teollisuuden käyttöön. Samalla varmistetaan jätevesien pois johtaminen ja käsittely hallitusti, ympäristöä kunnioittaen. Vesihuoltoon kuuluu myös hulevesien hallinta ja käsittely, joka palvelee rakennetun ympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä yhdessä tulvariskien hallinnan kanssa.

Tarjoamme vesihuollon suunnittelupalveluita sekä yksityisille että julkisille toimijoille aina yleissuunnittelusta toteutussuunnitteluun. Rambollin vesihuoltosuunnittelun vahvuutena on veden kiertokulun kaikkien osien tuntemus sekä saumaton yhteistyö muiden toimialojen kanssa.

Vesihuoltopalvelut osana kokonaisvaltaista kaupunkikehitystä mahdollistavat turvallisen ja terveellisen asumisen, luovat yrityksille ja teollisuudelle varmat toimintaedellykset ja parantavat viihtyisyyttä yhdistämällä veden luontevaksi osaksi rakennettua ympäristöä.

Vedenhuollon palvelumme

  • Hulevesien hallinnan suunnittelu
  • Tulvariskien hallinnan suunnittelu
  • Verkostomallinnus- ja suunnittelu
  • Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
  • Vedenpuhdistamoiden ja jätevedenpuhdistamoiden laitossuunnittelu

Espoo, pääkonttori

Espoo, pääkonttori
PL 25, Itsehallintokuja 3
FI-02601 Espoo
Tel:020 755 611 - Fax 020 755 6201

Mail: info@ramboll.fi

Other sites

Other sites